Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129109
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Vitunskienė, Vlada;Droždz, Jolanta;Bendoraitytė, Asta;Lauraitienė, Lina
Title: Mažų ūkių interesų atstovavimas rinkoje per kooperatyvus: poveikis gamintojų kainai
Other Title: Representing the interests of small farms in the market through cooperatives: effect on producers' price
Is part of: Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo darbai. Akademija (Kauno r.) : Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija., 2020, vol. 42, no. 4
Extent: p. 561-570
Date: 2020
Keywords: Maži ūkiai;Kooperatyvai;Pieno perdirbėjai;Gamintojo kaina;Konkurencinis kriterijus;Small farms;Cooperatives;Milk processors;Producer price;Competitive yardstick
Abstract: Straipsnyje nagrinėjama,kokiu mastu ir kokiu būdu kooperatyvai atstovauja mažų ūkių interesams žemės ūkio produktų rinkoje. Empiriniu tyrimu siekiama nustatyti mažų ūkių įsitraukimo į formaliąją kooperaciją mastą ir kooperatyvų daromą poveikį jų parduodamų produktų kainoms Lietuvoje. Tyrimas grindžiamas konkurencinio kriterijaus,kaip kainų reguliatorius rinkoje,teorija, teigiančia, kad kooperatyvo egzistavimas oligopsoninėje rinkoje privers pelną maksimizuojančias įmones elgtis konkurencingiau. Kooperatyvui pasiūlius palankesnes kainas ūkininkams dėl savo įprastos praktikos teikti nariams paslaugas už savikainą, pelną maksimizuojančios perdirbimo bendrovės, siekdamos neprarast ižaliavos tiekėjų,stengiasi mokėtipanašiai tiek, kiek moka kooperatyvai.Apklausos būdu nustatyta, kad Lietuvoje nedidelė mažų ūkių dalis savo pagamintą maistą ir žemės ūkio produktus parduoda per kooperatyvus ir kad tik daliai jų kooperatyvai užtikrina didesnę kainą. Atlikus ŽŪIKVC PAIS duomenų apie pirkėjų mokamą kainą už žalio pieno kilogramą analizę, gauta tokia pagrindinė išvada:Lietuvoje didžioji dalis kooperatyvų mažiems pieno gamintojams moka didesnę kainą nei penkių didžiausių pieno perdirbimo akcinių bendrovių nustatyta minimali kaina, o apie penktadalis kooperatyvų žiemos sezonu ir ne daugiau nei trečdalis kooperatyvų vasaros sezonu mokėjo didesnę kainą nei tų pačių akcinių bendrovių nustatyta maksimali kaina
The study addresses the problem ofto what extent and in what way the interests of small farms are represented by cooperatives in the market of agricultural products. The empirical analysis aims to determine the extent of small farms' involvement in formal cooperation and the impact of cooperatives on the prices of their products in Lithuania. The analysis is based on the theory of competitive yardstick, where a cooperative can be considered as a regulator of prices in the market. This theory argues that the existence of a cooperative will force the profit-maximizing companies to behave more competitively in an oligopsony market. When a cooperative offers more favourable prices to farmers because of its classic practice of providing services at cost price, profit-maximizing processing companies try to match the price paid by the cooperative in order to not lose raw material suppliers. The data obtained from the survey carried out in small farms reveal that a small part of small farms in Lithuania sell their agricultural and food products to cooperatives and that even a smaller part of those farms is offered a higher price. The analysis of ŽŪIKVC PAIS data on the price paid by buyers per kilogram of raw milk, reveals that most cooperatives pay a higher price for small milk producers than the minimum price set by the five largest milk processing companies in Lithuania. About one-fifth of cooperatives (during the winter season) and up to a third of cooperatives (during the summer season) pay a higher price than the maximum price set by the same joint stock companies
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/129109/1/ISSN2345-0355_2020_V_42_4.PG_561-570.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/129109
https://doi.org/10.15544/mts.2020.57
Affiliation(s): Bioekonomikos plėtros fakultetas
Vilniaus universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development / Vadybos mokslas ir studijos: kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 2020, vol. 42, no. 4
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.93 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.