Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129108
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Baranauskienė, Jurgita;Pakeltienė, Rasa;Maziliauskas, Antanas
Title: Inovacijų partnerystės žemės ūkyje efektyvumo vertinimas
Other Title: Evaluation of innovation partnership effectiveness in agriculture
Is part of: Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo darbai. Akademija (Kauno r.) : Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija., 2020, vol. 42, no. 4
Extent: p. 571–582
Date: 2020
Keywords: Inovacijų partnerystė;Žemės ūkis;Efektyvumas;Innovation partnership;Effectiveness;Agriculture
Abstract: Žemės ūkio Europos inovacijų partnerystę (angl. European Innovation Partnership in Agriculture EIP-AGRI) inicijavo Europos Komisija siekiant socialinės naudos ir bendro ūkio modernizavimo diegiant inovacijas. Skatinant bendradarbiavimą tarp mokslininkų, žemės ūkio konsultantų ir ūkininkų tikimasi pasiekti geresnių ir greitesnių rezultatų. Dar 2016 metais Lietuvoje pradėti įgyvendinti inovacijų partnerystės veiklos grupių žemės ūkyje projektai. Pagrindinė problema - kaip įvertinti inovacijos partnerystės projektų žemės ūkyje efektyvumą, kokiais rodikliais jį apibrėžti ir išmatuoti? Šiai problemai spręsti reikalinga inovacijų partnerystės efektyvumo žemės ūkyje vertinimo metodika. Šiame straipsnyje pristatoma inovacijų partnerystės žemės ūkyje efektyvumo vertinimo metodika, kurioje detalizuojami atrinkti vertinimo rodikliai, nustatytas jų reikšmingumas, sudarytos efektyvumo vertinimo rezultatų interpretavimo gairės. Sudaryta vertinimo metodika testuota panaudojant Lietuvoje veikiančių EIP grupių projektų duomenis. Inovacijų partnerystės žemės ūkyje efektyvumo vertinimo metodika aktuali tiek moksliniu tiek praktiniu požiūriu
The European Innovation Partnership in Agriculture (EIP-AGRI) was initiated by the European Commission for social benefits and the modernization of the overall economy through innovation. Better and faster results are expectingby fostering collaboration between scientists, agricultural advisors and farmers. The main problem is how to evaluate the effectiveness of innovation partnership projects in agriculture, with what indicators to define and measure it? To address this problem, a methodology for evaluating the effectiveness of innovation partnerships in agriculture hasneeded. This article presents the methodology of evaluation of the effectiveness of innovation partnership in agriculture, which details the selected evaluation indicators, determines their significance, and provides guidelines for the interpretation of the results of efficiency evaluation. The developed evaluation methodology has tested using the project data of EIP groups operating in Lithuania. The methodology for evaluating the effectiveness of innovation partnerships in agriculture is relevant fromboth a scientific and practical point of view
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/129108/1/ISSN2345-0355_2020_V_42_4.PG_571-582.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/129108
https://doi.org/10.15544/mts.2020.58
Affiliation(s): Bioekonomikos plėtros fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development / Vadybos mokslas ir studijos: kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 2020, vol. 42, no. 4
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.26 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.