Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129097
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P1f)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Masiulytė, Milda
Title: Medžių mikrobuveinių gausos ir įvairovės palyginimas ūkiniuose ir urbanizuotų teritorijų miškuose bei kertinėse buveinėse
Other Title: Comparison of tree microhabitat abundance and divercity in managed and urbanized forest with key forest habitats
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2020 [elektroninis išteklius]. D. 2: Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija. Akademija, Kauno raj., 2020
Extent: p. 171-175
Date: 2020
Keywords: Mikrobuveinė;Kertinė miško buveinė;Ūkiniai miškai;Parkai;Gausa;Įvairovė;Micro Habitats;Key forest habitats;Farm forests;Parks;Abundance;Diversity
Abstract: Medžių mikrobuveinės (MMB) yra svarbios siekiant išsaugoti bioįvairovę miškuose. Jos sukuria nišas būtinas įvairių augalų bei gyvių egzistavimui. Remiantis medžių mikrobuveinių katalogu Vilniaus mieste ir aplinkinėse girininkijose buvo atlikta mikrobuveinių inventorizacija. Pasirinktos trijų tipų teritorijos: ūkiniai miškai, kertinės miško buveinės ir miesto parkai. Didžiausia medžių mikrobuveinių gausa ir įvairovė nustatyta kertinėse miško buveinėse. Gausa – 296.25 vnt./100 medž. Įvairovė – 1.82 tipai/medž. Kertinėse miško buveinėse buvo gausiausiai aptinkamos penkios medžių mikrobuveinių grupės: įvairaus dydžio ertmės (CV), žaizdos (IN), augimo formos/deformacijos (GR), stuburinių ir bestuburių lizdai (NE) bei kitos (OT). Parkuose gausiausiai aptinkamos mikrobuveinės: negyva mediena (DE) ir epifitai (EP). Ūkiniuose miškuose dažniausiai nei kitose teritorijose aptinkama mikrobuveinių grupė - žievės pakitimai (BA). Vertinant Spearman‘o koreliacijas buvo nustatyta, jog visose tiriamose teritorijose skersmens koreliacija su medžių mikrobuveinių gausa ir įvairove buvo teigiama. Stipriausi medžių mikrobuveinių gausos ir įvairovės ryšiai su medžio skersmeniu (130 cm aukštyje) nustatyti kertinėse miško buveinėse
Tree Micro Habitats (MMBs) are important for preserving biodiversity in forests. They create the niches necessary for the existence of various plants and animals. In accordance with the Catalog of Microhabitats of Trees, an inventory of Micro Habitats was carried out in Vilnius and surrounding forest districts. Three types of areas are selected: farm forests, key forest habitats and city parks. 175 The highest abundance and diversity of tree micro-habitats was found in key forest habitats. Abundance - 296.25 pcs. / 100 trees. Variety - 1.82 types / tree. Five groups of tree micro-habitats were most abundantly found in forest habitats: different size cavities (CV), wounds (IN), growth forms / deformations (GR), vertebrate and invertebrate nests (NE), and others (OT). The most abundant microhabitats in parks were: dead wood (DE) and epiphytes (EP). The most common group of microhabitats in farm forests is bark alteration (BA). Evaluating Spearman's correlations, it was found that the diameter correlation with the abundance and diversity of tree micro-habitats was positive in all investigated areas. The strongest relationships between the abundance and diversity of tree microhabitats and tree diameter (130 cm height) were found in key forest habitats
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/129097
Affiliation(s): Miškų ir ekologijos fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.81 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.