Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129092
Type of publication: journal article
Author(s): Mileris, Ričardas
Title: Equity investments portfolio risk in different stages of business cycle
Other Title: Investicijų į akcijas portfelio rizika skirtingose verslo ciklo stadijose
Is part of: Science and studies of accounting and finance: problems and perspectives, 2014, vol. 9, no. 1, p. 163-172
Date: 2014
Keywords: Business cycle;Investments portfolio;Macroeconomics;Stock market;Akcijų rinka;Investicijų portfelis;Makroekonomika;Verslo ciklas
Abstract: This paper analyzes the stock market dynamics in current business cycle of Lithuania. The research has affirmed that macroeconomic environment has the very strong impact on the share prices of Lithuanian listed companies. The early warning patterns of possible sudden OMXV index decrease were suggested analyzing the changes of companies financial condition and the relative stock market and macroeconomic indicators. The factorial regression model was developed for the support of investments decision making.
Straipsnyje analizuojami investicijų į akcijas portfelio rizikos pokyčiai skirtingose verslo ciko stadijose. Pastarųjų metų Lietuvos makroekonominių rodiklių svyravimai apibūdina reikšmingus ekonomikos būklės pokyčius, o NASDAQ OMX Vilnius (OMXV) indekso kreivė atspindi reikšmingus listiguojamų įmonių akcijų kainų svyravimus. Sugretinus šiuos rodiklius nustatytas reikšmingas šalies verslo ciklo poveikis indekso vertėms. Analizuojant 2007 m. indekso piką ir 2009 m. dugną sugrupuotos įmonės, kurių akcijų kapitalizacijos rodikliams ekonomikos pokyčiai turėjo didžiausią ir mažiausią neigiamą poveikį. Nustatytos vidutinės ketvirčio pardavimo pajamų ir grynojo pelno pokyčių vertės, leidžiančios investuotojams įvertinti galimas įmonių akcijų kainų pokyčių kryptis ir mastą ekonomikos rodiklių kritimo laikotarpiu. Suformuoti santykiniai OMXV ir BVP bei OMXV ir konsoliduotų šalies įmonių pardavimo pajamų rodikliai, kurių nustatytų ribų peržengimas gali investuotojus įspėti apie galimą staigų akcijų kainų mažėjimą. Sudarytas faktorinės regresijos modelis, leidžiantis prognozuoti vidutinį metinį OMXV indeksą vieneriems metams į priekį pagal makroekonominius ir vertybinių popierių biržos rodiklius. Tyrimo rezultatai gali padėti investuotojams padidinti supratimą apie verslo ciklo svyravimuose būdingus akcijų kainų pokyčius ir palengvinti vertybinių popierių portfelio valdymą.
Internet: https://doi.org/10.15544/ssaf.2014.18
https://hdl.handle.net/20.500.12259/129092
Appears in Collections:Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos / Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives 2014, vol. 9, no. 1

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.