Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129091
Type of publication: journal article
Author(s): Mirinaviciene, Stacey
Title: Internal control and fraud prevention: prior research analysis
Other Title: Vidaus kontrolė ir apgaulių prevencija: išankstinė tyrimų analizė
Is part of: Science and studies of accounting and finance: problems and perspectives, 2014, vol. 9, no. 1, p. 173-179
Date: 2014
Keywords: Internal control;Fraud;Financial statement fraud;Fraud risk;Fraud prevention;Vidaus kontrolė;Apgaulė;Apgaulinga finansinė atskaitomybė;Apgaulės rizika;Apgaulių prevencija
Abstract: The focus of this study is to analyze prior research on fraud detection and prevention. Most researchers agree that strong internal controls are an influencing factor on fair financial reporting and fraud prevention and detection. Financial statement and employee fraud can be very expensive to businesses and the economy as a whole. The establishment and evaluation of the internal control methods and procedures can decrease fraudulent events and losses. Accounting professionals, CPA’s, and tax preparers are the first to detect “red flags” in business activities and must work together with boards of directors, CFO’s, and small business owners. Simple methods, such as ratio analyses can help to signal early signs of fraudulent events and prevent future damages. Implementation of fraud prevention measures are the most efficient deterrent. Some of the most effective controls like, job rotation, mandatory vacations, training, fraud hotlines, and surprise audits, need not be expensive and should be employed by all businesses. Unfortunately, the most important and effective fraud prevention techniques are seldom applied by businesses. Surprisingly, the least effective and most expensive measures, like external audits, are more frequently employed. As reported in this review of the literature, most businesses focus on fraud detection, while fraud prevention and implementing proper internal controls would result in better prevention of financial losses.
Šio tyrimo tikslas atlikti išankstinį apgaulių nustatymo ir taikytinų jų prevencijos priemonių tyrimą. Dauguma mokslininkų sutinka, kad gerai išplėtota vidaus kontrolės sistema įtakoja sąžiningą finansinės atskaitomybės sudarymą ir pasitarnauja apgaulių prevencijai bei nustatymui. Neteisingos finansinės ataskaitos ir darbuotojų sukčiavimas gali brangiai kainuoti įmonėms ir visai ekonomikai. Sukūrus ir išplėtojus vidaus kontrolės metodus ir procedūras, gali sumažėti apgaulių skaičius ir patiriamų nuostolių apimtis. Apskaitos specialistai ir (arba) sertifikuoti viešieji buhalteriai pirmieji turėtų aptikti galimas neigiamas verslo veiklos apraiškas ir bendradarbiauti su įmonių finansų direktoriais bei smulkaus verslo savininkais. Paprasti būdai, pavyzdžiui, santykinė analizė gali padėti pastebėti galimų apgaulių požymius ir išvengti gresiančių nuostolių. Apgaulių prevencijos priemonių diegimas yra efektyvi verslo administravimo kryptis. Veiksmingiausios kontrolės priemonės, pavyzdžiui, darbo vietų rotacija, privalomų atostogų arba mokymų organizavimas, apgaulių registravimo linijų diegimas ir netikėtų patikrinimų organizavimas nėra brangios ir gali būti naudojamos visose įmonėse. Deja, šios apgaulių prevencijos priemonės įmonėse taikomos retai. Dažniau yra taikomos daug brangesnės ir mažiau veiksmingos priemonės, pavyzdžiui, išorės auditas. Kaip pabrėžia analizuotų literatūros šaltinių autoriai, dauguma įmonių daugiau dėmesio skiria apgaulių nustatymui, o ne jų prevencijai, nors tinkamai organizuota vidaus kontrolė ir apgaulių prevencija labiau padėtų išvengti finansinių nuostolių.
Internet: https://doi.org/10.15544/ssaf.2014.19
https://hdl.handle.net/20.500.12259/129091
Appears in Collections:Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos / Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives 2014, vol. 9, no. 1

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.