Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129060
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P1f)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Neifachas, Sergejus
Title: Pedagoginio vadovavimo kompetencija ugdymo turinio ir proceso modeliavime
Other Title: Educational leadership and competence curriculum process modeling
Is part of: Ugdytinis šiuolaikinių technologijų pasaulyje: pedagogo vaidmuo [elektroninis išteklius] : 2012 m. kovo 29 d., Marijampolė [Lietuva] : respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga. Marijampolė : Marijampolė kolegija, 2012
Extent: P. 55-66
Date: 2012
Keywords: Pedagoginio vadovavimo kompetencija;Ugdymo turinys;Mokymosi proceso modeliavimas;Mokymosi proceso vadyba;Pedagogical leadership competencies;Curriculum;Learning process modeling;Management of the learning process
ISBN: 9789955645481
Abstract: Straipsnis parengtas itin aktualia ir mažai tyrinėta tema nūdienos mokyklos pedagogikoje. Tai diskursas mokytojams, kuriame formuojamos teorinės ir praktinės pedagoginės veiklos kompetencijos. Šis procesas atliepia šiuolaikinės švietimo kaitos, edukacinių novacijų procesus, pedagogų praktikų lukesčius. Pedagoginė pažanga reikalauja peržiūrėti akademinį pedagogų rengimą ir atsakingai įvertinti jų kvalifikaciją. Visa tai įpareigoja pedagogus užtikrinti geros kokybės mokymąsi, socialinių paslaugų teikimą, laiduoti valstybės švietimo politikos vykdymo kokybę ugdymo proceso organizavimo priemonėmis: planavimu, vadovavimu ir kontrole. Kartu formuojamas naujas švietimo įstaigos pedagogo veiklos reglamentas (pedagoginio vadovavimo kompetencijos aplankas). Kompetencijos aplanko sąvoka yra nauja konceptuali pozicija, keičianti pedagogų ugdymo veiklos įvertinimą ir skatinanti juos tobulėti ir konstruktyviai dirbti. Ši sistema leidžia nustatyti vadovavimo kompetencijos lygius. Vadybinės kompetencijos plėtojimas vyksta atsižvelgiant į valstybės švietimo politiką, mokyklos kultūrinę ir socialinę aplinką, siejamą su įstaigos veiklos rezultatais. Tai skatina ugdymo įstaigų pedagogus profesionaliai valdyti ugdymo procesą, užtikrinant sėkmingą veiklą bei veiksmingą tobulinimą (pagal reglamentuotas profesines kompetencijas), nukreiptą į vaikų ugdymąsi ir gyvenimo sėkmę
This article is based, and very little research relevant topic in today's school education. This is the discourse of teachers, which formed the theoretical and practical teaching competence. This process responds to contemporary educational change, educational innovations processes, teachers' expectations of practitioners. Educational progress requires review of the academic preparation of teachers and responsible assessment of their qualifications. All of this requires teachers to ensure good quality education, social services, and guarantee the quality of the education policy of the educational process organization through: planning, direction and control. This encourages educational institutions to manage teacher professional development process to ensure successful and effective business development (based on regulated professional competencies), aimed at children's learning and life success
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/129060
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.3 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.