Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129059
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Neifachas, Sergejus
Title: Švietimo politikos kaita: priešmokyklinio ugdymo vadybos funkcijų kontekstualizavimasis
Other Title: The change of education policy: self-contextualisation of management functions of pre-primary education
Is part of: Švietimas: politika, vadyba, kokybė = Education: policy, management and quality = Образование: политика, менеджмент, качество. Šiauliai : Mokslinis metodinis centras „Scientia Educologica“, 2011, Nr. 1 (7)
Extent: p. 29-42
Date: 2011
Abstract: Straipsnyje analizuojama priešmokyklinio ugdymo vadybos funkcijų kontekstualizavimosi problema švietimo politikos kaitos diskurse. Vadybos funkcijų ir švietimo politikos analizė bei situacijos įvertinimas leidžia išskirti kontekstus, padedančius suvokti jų esmę ne tik tradiciniame mikroedukaciniame lygyje, bet rekonceptualizuoti juos makrolygio perspektyvoje. Kuriant priešmokyklinį ugdymą, kaip švietimo sistemos posistemę, aptariamos jos funkcijos, remiantis vadybos, viešojo administravimo, socialinės filosofijos teorijomis. Priešmokyklinio ugdymo posistemė švietimo politikos kaitos diskurse įprasminama kaip pagrindinė, nes joje konceptualizuojamas vaikystės fenomeno socialinis-kultūrinis reikšmingumas bei vaiko, kaip šiuolaikinio visuomenės individo, poreikių įvairovės tenkinimo galimybės. Tokia savivoka grindžiama nauja vaikystės politikos paradigma, kuri įgyvendinama tarpšakėje metodologijoje, tinklinėje struktūroje, kur pastebimas esminis strateginių valstybės funkcijų poslinkis (pereinama prie „aktyvinančios“ politikos) ir nauja bendradarbiavimo ugdymo procese etika lokalizuotoms švietimo sistemos grandims valdyti
Based on general and special foundations ot the theory of management of education and theoretical approaches existing in research literature interdisciplinary methodological approach was conceptualised and purified. It enables to substantiate research methodology of management functions of the system of pre-primary education in the processes of shift in the policy of education of Lithuania. In the absence of methodological approach functions of pre-primary education were analysed in the context of positivism, often applying approaches of structural functionalism. Therefore, the link of pre-primary education as an intermediary link (with regard to the links of pre-school and primary school) lost specificity and polyphony, whilst in reality functions that corresponded to its status were attributed. Interdisciplinary methodological approach enables to highlight contextuality, complexity of functions of pre-primary education. Validity of the position of immanence determines such functions that are characteristic namely for management of the system of pre-primary education: gnostic, project-based, constructive, communicative. In management and in management of educational organisations the function is a specialised component of a managerial activity, which is characterised by unimality and exceptionality by ways of impact
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/129059
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.82 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.