Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129039
Type of publication: journal article
Author(s): Želvys, Rimantas;Raižienė, Saulė;Vaitekaitis, Jogaila;Dukynaitė, Rita;Jakaitienė, Audronė
Title: Centralised Lithuanian language and literature assessments of secondary school students: population analysis
Other Title: Centralizuoti vidurinės mokyklos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros vertinimai: populiacijos analizė
Is part of: Pedagogika, 2021, t. 141, nr. 1, p. 125-145
Date: 2021
Keywords: Lithuanian language and literature;10th grade test;Population;Matura examination;Achievement;Lietuvių kalba ir literatūra;Populiacija;PUPP;VBE;Pasiekimų patikrinimas
Abstract: The aim is to analyse assessments of Lithuanian language and literature for the entire secondary school student population focusing on gender comparison, and development of models for the prediction of achievements. We use the results of the 10th grade test for the period 2011–2015 and the same cohorts in the Matura exam. Gender differences are observed in analysed national centralized assessments. The distribution of the 10th grade test achievements resembles the bell-shaped curve, whereas the Matura – do not.
Tyrimo tikslas yra išanalizuoti vidurinių mokyklų mokinių populiacijos (nėra imties sudarymo paklaidų) lietuvių kalbos ir literatūros rezultatus, dėmesį skiriant lyčių skirtumams, ir sudaryti modelius pasiekimams prognozuoti. Straipsnyje nagrinėjami Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (toliau – PUPP) ir Valstybinių brandos egzaminų (toliau – VBE) rezultatai, neanalizuojant egzamino užduočių turinio ir kokybės. Nagrinėti visų Lietuvos vidurinių mokyklų mokinių, kurie 2014–2018 m. laikė egzaminus, individo lygmens duomenys. Kartu su brandos egzamino rezultatais analizuojami tų pačių mokinių PUPP pasiekimų rezultatai. Nustatytos skirtingos nacionalinių centralizuotų ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų rezultatų tendencijos. Lyčių skirtumas stebimas ir tarptautiniuose, ir nacionaliniuose tyrimuose, o miesto ir kaimo vietovių skirtumai – tik tarptautiniuose tyrimuose. PUPP pasiekimų skirstinys yra artimas varpo formos kreivei, o VBE neatitinka normaliojo skirstinio, pasižymi teigiama asimetrija. VBE egzaminų skalėje yra trūkis (laikoma, kad jei mokinys gauna nuo 1 iki 15 balų, jis neišlaiko egzamino ir vertinimas lygus 0), tai komplikuoja analizę, apsunkina palyginimą ir nėra teisinga edukologinės perspektyvos požiūriu. Centralizuoti mokinių vertinimai turi skirtingus tikslus, remiasi skirtingomis metodologijomis, tačiau kiekvienas iš jų suteikia vertingos informacijos apie mokinių gebėjimus ir turėtų būti naudojamas ugdymo efektyvumui gerinti ir švietimo politikai tobulinti.
Internet: https://doi.org/10.15823/p.2021.141.7
https://hdl.handle.net/20.500.12259/129039
Appears in Collections:Pedagogika / Pedagogy 2021 t. 141, nr. 1

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

19
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.