Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129037
Type of publication: journal article
Author(s): Ortega-Torres, Enric;Drąsutis, Sigitas;Burbaitė, Renata
Title: The comparison of self-perception of the use of learning strategies in Spanish and Lithuanian secondary students when learning science
Other Title: Mokymosi strategijų panaudojimas Ispanijos ir Lietuvos vidurinių mokyklų mokiniams mokantis gamtamokslinių ir matematikos mokomųjų dalykų: savęs suvokimo lyginamoji analizė
Is part of: Pedagogika, 2021, t. 141, nr.1, p. 160-193
Date: 2021
Keywords: Learning strategies;Motivation;Science education;Motivated strategies for learning questionnair;Secondary education;Bendrasis ugdymas;Motyvuotų mokymosi strategijų klausimynas;Gamtamokslinių ir matematikos mokomųjų dalykų mokymasis;Mokymosi strategijos;Motyvacija
Abstract: Improving students‘ learning strategies is important for them in order to learn successfully. This article compares the self-perception of the use of learning strategies in Spanish and Lithuanian secondary schools students when learning science and analyse the students understanding of these strategies to determine the sociocultural environment influence on this perception. Results emphasize the need to include support actions to improve the management of strategies in secondary school.
Norint užtikrinti sėkmingą mokymąsi, svarbu vystyti ir tobulinti besimokančiųjų mokymosi strategijas. Mokymosi strategijų pažinimas taip pat svarbus siekiant suprasti besimokančiųjų mokymosi procesus. Šiame straipsnyje pristatomo tyrimo tikslai buvo šie: a) palyginti Ispanijos ir Lietuvos moksleivių, besimokančių bendrojo ugdymo mokyklose, mokymosi strategijų suvokimą mokantis gamtamokslinių ir matematikos mokomųjų dalykų (angl. science subjects); b) išanalizuoti moksleivių suvokimą apie taikytas mokymosi strategijas ir c) nustatyti socialinės ir kultūrinės aplinkos poveikį, susijusį su mokymosi strategijų suvokimu, moksleiviams. Motyvuotų mokymosi strategijų klausimynas (angl. MSLQ) buvo naudojamas kaip validuota priemonė įvertinti moksleivių suvokimą apie mokymosi strategijų naudojimą, šia priemone buvo siekiama įvertinti moksleivių mokymosi strategijų suvokimo lygį ir akademinę motyvaciją. Motyvuotų mokymosi strategijų klausimynas (angl. The Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ)) pateiktas 365 Ispanijos ir 65 Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų moksleiviams. Interviu su moksleiviais metu buvo siekiama pagilinti jų suvokimą apie mokymosi strategijas mokantis gamtamokslinių ir matematikos mokomųjų dalykų. MSLQ balai kiekvienam skirsniui ir komponentui buvo lyginami abiejose apklausose, siekiant nustatyti ar: 1) mokymosi strategijų įtaka yra svarbi mokantis gamtamokslinių ir matematikos mokomųjų dalykų bet kurioje socialinėje ir kultūrinėje aplinkoje; ar 2) motyvaciniai komponentai turi didesnį poveikį moksleivių suvokimui apie mokymosi strategijų įtaką. Gauti rezultatai parodo paramos veiksmų įtraukimo svarbą į mokslo mokymosi planus, kuriais siekiama pagerinti vidurinės mokyklos moksleivių strategijų valdymą, rengimą.
Internet: https://doi.org/10.15823/p.2021.141.9
https://hdl.handle.net/20.500.12259/129037
Appears in Collections:Pedagogika / Pedagogy 2021 t. 141, nr. 1

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

18
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.