Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/128787
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Didžiulienė, Rasa;Tūtlys, Vidmantas;Triponienė, Lina
Title: Profesijos mokytojų ir meistrų mokymo kompetencijų įsivertinimo ir vystymo svarba profesinei karjerai
Other Title: The importance of self-assessment and development of the teaching competence for VET teachers and trainers for professional career
Is part of: Holistinis mokymasis = Holistic learning. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2021, T. 5
Extent: p. 11-17
Date: 2021
Keywords: Mokymo kompetencija;Profesijos mokytojas;Įsivertinimas;Profesinė karjera;Teaching competence;Vocational teacher;Self-assessment;Professional career
Abstract: Pokyčiai profesiniame rengime ir profesijoje orientuoti į technologinę ir organizacinę plėtrą, tarptautiškumą ir profesinio mokymo integraciją į mokymąsi visą gyvenimą. Mokytojų profesionalumas ir su jais susiję profesinio ugdymo procesai susiduria su reformų Lietuvos mokyklų profesinio mokymo sistemoje iššūkiais. Tai daro įtaką profesinės karjeros turiniui. Straipsnio tikslas – pristatyti profesijos mokytojų ir meistrų mokymo kompetencijų įsivertinimo ir vystymo instrumentą, kuris padeda planuoti savo profesinį augimą. Lyginamasis tyrimas suteikė informacijos apie pagrindines meistrų darbo sritis Vokietijoje, Italijoje ir Lietuvoje. Kuriant naują priemonę buvo atlikta mokslinės literatūros analizė, lyginamoji naujausių profesinio mokymo mokytojų ir meistrų rengimo tendencijų apžvalga, interviu su profesinio mokymo ekspertais ir profesinio mokymo mokytojų tikslinėmis grupėmis. Pirminės lyginamosios analizės pagrindu buvo parengti vertinimo klausimynai, kurie adaptuoti kiekvieno iš partnerių (lietuvių, vokiečių ir italų) šalies kalbai. Atliktas kiekybinis profesijos mokytojų ir meistrų tyrimas, kuriame iš Lietuvos dalyvavo 324 profesijos mokytojai ir meistrai iš 10-ties valstybinių profesinio mokymo centrų skirtinguose Lietuvos regionuose. Tyrimo rezultatų pagrindu buvo sukurta internetinė įsivertinimo priemonė – instrumentas, kuriuo profesijos mokytojai ir meistrai gali savarankiškai įsivertinti savo mokymo kompetenciją ir planuoti profesinės karjeros augimą. Mokymų Lietuvoje metu platformą išbandė 170 profesijos mokytojų
Changes in vocational education and training (VET) and the profession are focused on technological and organizational development, internationalization and the integration of VET into lifelong learning. The professionalism of teachers and the related vocational education processes face the challenges of reforms in the vocational education system of Lithuanian schools. This affects the content of a professional career. The aim of the article is to present a tool for self-assessment and development of teaching competencies of vocational teachers and masters, which helps to plan their professional growth. The comparative study provided information on the main areas of work of masters in Germany, Italy and Lithuania. During the development of the new tool, an analysis of the scientific literature, a comparative overview of the latest trends in the training of VET teachers and masters, interviews with VET experts and target groups of VET teachers were carried out. Based on the initial comparative analysis, evaluation questionnaires were prepared and adapted to the language of each of the partner countries (Lithuanian, German and Italian). The quantitative study of VET teachers and masters was conducted, in which 324 VET teachers and masters from 10 state vocational training centres in different regions of Lithuania participated. Based on the results of the research, an online self-assessment tool was created - a tool with the help of which vocational teachers and masters can independently assess their teaching competence and plan the growth of their professional career. The platform was tested by 170 vocational teachers during training in Lithuania
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/128787/1/ISSN2351-7409_2021_N_5.PG_11-17.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/128787
https://doi.org/10.7220/2351-7409.5.1
Affiliation(s): Edukologijos tyrimų institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Holistinis mokymasis / Holistic Learning 2021, nr. 5
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

24
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.