Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/128786
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Dragūnaitė, Aurelija;Gedvilienė, Genutė
Title: Profesijos mokytojų dalykinių kompetencijų tobulinimas
Other Title: Development of the subject competencies of vocational educational teachers
Is part of: Holistinis mokymasis = Holistic learning. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2021, T. 5
Extent: p. 19-25
Date: 2021
Keywords: Profesijos mokytojų dalykinės kompetencijos;Dalykinių kompetencijų tobulinimo svarba;Subject competences of vocational teachers;Importance of improving subject competences
Abstract: Šiais laikais vien įgytos profesinės kvalifikacijos nebepakanka – kadaise įgytos dalykinės kompetencijos nebeturi tokios vertės. Šiuolaikinėje žinių visuomenėje reikia daug aukšto lygio profesijos mokytojų, kurių dar studijuojant pradėta formuoti dalykinė kompetencija turėtų būti tobulinama dėl pokyčių darbo rinkoje ir švietimo sistemoje. Šiame straipsnyje atskleidžiamas profesijos mokytojų dalykinių kompetencijų turinys ir tobulinimas. Tyrimo tikslas – įvertinti įgytų kompetencijų tobulinimo svarbą profesijos mokytojams. Tyrimo metu identifikuotas dalykinių kompetencijų poreikis, kurio priežastys – siekis savo dėstomą dalyką padaryti įdomų, būti kompetetingam profesinėje veikloje. Daugiau nei pusei apklausoje dalyvavusių profesijos mokytojų sudarytos visos galimybės mokytis ir tobulėti, jie dirba darbą, kuriame gali išreikšti save. Daugumos dalykinės kompetencijos leidžia labiau išreikšti save profesinėje veikloje, mokytis ir tobulėti
Nowadays, the acquired professional qualifications alone are no longer enough – the previously acquired subject competencies no longer have the same value. The modern knowledge society needs a large number of high-level vocational teachers, whose subject competence, which was already being developed during their studies, should be improved due to changes in the labor market and the education system. This article reveals the content and development of subject competencies of vocational teachers. The aim of the research is to assess the importance of improving the acquired competencies for vocational teachers. The research identified the need for subject competencies, the reasons for which are the desire to make the subject taught interesting, to be competent in one‘s professional activity. More than half of the vocational teachers who took part in the survey have all the opportunities to learn and improve, they work in a job where they can express themselves. Most subject competencies allow them to express themselves more professionally and to learn and improve
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/128786/1/ISSN2351-7409_2021_N_5.PG_19-25.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/128786
https://doi.org/10.7220/2351-7409.5.2
Affiliation(s): Edukologijos tyrimų institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Holistinis mokymasis / Holistic Learning 2021, nr. 5
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

52
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

32
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.