Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/128784
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Gedvilienė, Genutė;Sabaliauskaitė, Jolanta
Title: Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų žaidybinės veiklos – priemonė įveikti kalbėjimo sutrikimus
Other Title: Applying play activities for preschool and pre-primary education – overcome speaking disorders
Is part of: Holistinis mokymasis = Holistic learning. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2021, T. 5
Extent: p. 35-41
Date: 2021
Keywords: Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas;Kalbėjimo sutrikimai;Žaidybinės veiklos;Applying play;Pre-cchool and pre-primary education;Speech disorders
Abstract: Mokymasis kalbėti yra vienas svarbiausių ankstyvosios vaikystės pasiekimų. Išmokęs kalbėti, vaikas įgyja galimybę suvokti ir atspindėti tikrovę, logiškai mąstyti, apibendrinti, planuoti ir reguliuoti sumanymus bei veiksmus (Ališauskas, 2002). Bandant įveikti kalbėjimo sutrikimus, dažnai reikalingos tinkamos priemonės, būdai, metodai. Vienas tokių metodų – žaidybinė veikla. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams žaidimas yra priemonė pažinti išorinį pasaulį, išreikšti emocinį požiūrį į jį, tapatintis su socialiniais vaidmenimis, ugdytis kalbinius bei komunikavimo gebėjimus ir pan. Žaisdami vaikai vaizduoja juos supančią aplinką, parodo, kaip jie vertina pastebėtus gyvenimo reiškinius. Vaiko žaidimas yra labai kintantis: pažintinius interesus nuolat keičia bendravimo, judėjimo, meninės saviraiškos ir kiti poreikiai (Girdzijauskienė, 2005). Sumanūs pedagogai pasitelkia žaidimus vaikams ugdyti, modeliuoja juos, siekdami vienų ar kitų ugdymo(si) tikslų. Todėl šio straipsnio tikslas yra apžvelgti žaidybines veiklas, padedančias įveikti vaikų kalbėjimo sutrikimus ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme. Taikyti metodai: mokslo šaltinių apžvalga, pusiau struktūruotas interviu. Tyrime dalyvavo 6 informantai (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo logopedai). Tyrimo rezultatai atskleidė, ar žaidybinės veiklos padeda pašalinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbėjimo sutrikimus
Learning to speak is one of the most important achievements of early childhood. By learning to speak, the child acquires the opportunity to perceive and reflect reality, think logically, summarize, plan and regulate ideas and actions (Ališauskas, 2002). When trying to overcome speech disorders, often appropriate tools and methods are needed. One such method is applying play activity. For preschool and preschool children, play is a means of getting to know the outside world, expressing their emotional attitude towards it, identifying with social roles, developing language and communication skills, and so on. While playing, children depict the environment around them, showing how they value the observed life phenomena. A child‘s play is very variable: cognitive interests are constantly changed by communication, movement, artistic self-expression and other needs (Girdzijauskienė, 2005). Clever educators use games to educate children, model them to achieve one or another educational goal. Therefore, the aim of this article is to review applying play activities that help to overcome children‘s speech disorders in pre-school and preschool education. Methods used: review of scientific sources, semi-structured interview. The study involved: 6 informants (pre-school and preprimary education speech therapists). The results of the study will reveal whether play activities help to eliminate speech disorders in preschool and preschool children
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/128784/1/ISSN2351-7409_2021_N_5.PG_35-41.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/128784
https://doi.org/10.7220/2351-7409.5.4
Affiliation(s): Edukologijos tyrimų institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Holistinis mokymasis / Holistic Learning 2021, nr. 5
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

61
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

392
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.