Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/128379
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Kubilevičius, Karolis
Title: The inviolability of right to petition in context of digitalization. Comparative analysis of Lithuania, Latvia, Estonia and Poland
Other Title: Peticijos teisės neliečiamumas skaitmenizavimo kontekste. Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos lyginamoji analizė
Is part of: Teisės apžvalga [elektroninis išteklius] = Law review. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2020, nr. 2 (22)
Extent: p. 3-20
Date: 2020
Keywords: Peticija;E-peticija (e-kreipimasis);Skaitmeninimas;Europos Sąjungos teisė;Petition;E-petition;Digitalization;European Union law;Law enforcement officer’s and court’s responsibility
Abstract: Visuomenė keičiasi precedento neturinčiu greičiu. Ketvirtoji industrinė revoliucija pakeitė ne tik įprastus gamybinius procesus įvairiose srityse, bet taip pat vadybos, valdymo sistemas, o taip pat ir patį visuomenės mąstymą. Jau dabar matomas naujų technologijų suklestėjimas: autonominiai automobiliai, autonominiai ginklai, daiktų internetas, dronai ir t. t. Bet kol pasaulis yra sutelkęs dėmesį į naujų technologijų pažangą bei jų sąveiką su galiojančiais teisės aktais, vis dar nėra aišku, kaip pamatiniai demokratijos ir žmogaus teisių principai atsilaikys ir (ar) prisitaikys prie didžiulės skaitmeninės globalizacijos ir vykstančios skaitmenizacijos. Atitinkamai šiame straipsnyje autorius dėmesį sutelkė į vieną iš pamatinių piliečių teisių – teisę į peticiją. Straipsnyje nagrinėjama, ar peticijos proceso skaitmenizavimas nepažeidžia pamatinės teisės į peticiją. Analizė atlikta palyginus Europos Sąjungą ir pasirinktas valstybes nares: Lietuva, Latvija, Estija ir Lenkija. Pirmoje šio straipsnio dalyje yra nagrinėjama e-peticijos (e-kreipimosi) sąvokos specifikacija. Buvo nustatyta, kad e-peticija yra vieno ar kelių fizinio ar juridinio asmens skundas, prašymas ar reikalavimas dėl problemos ar pažeidimo, pateiktas per elektroninį prietaisą arba paskelbtas internetiniame puslapyje (ar panašaus tipo erdvėje), vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir (arba) atitinkamos platformos (kur e-peticija yra patalpinama) taisyklėmis. Antroje šio straipsnio dalyje autorius išanalizavo teisę į e-peticiją (e-kreipimasis). Buvo nustatyta, kad visos šiame straipsnyje lygintos šalys, tiesiogiai ar netiesiogiai, užtikrina piliečių teisę į e-peticiją (e-kreipimasis). Trečioje šio straipsnio dalyje buvo palygintos šiame straipsnyje analizuojamos valstybės pagal atrinktus kriterijus. [...]
The fourth industrial revolution is changing the society at an unprecedented pace. All of these advancements lay foundation for new technologies in various industries: autonomous vehicles, autonomous weapons, internet of things, drones, etc. But while the world is focusing on a vast array of different technologies and their legalization, it is not yet clear how democracy and human rights will withhold or adapt to the vast digital globalization and the upcoming digitalization. Consequently, in this article the author focuses on the right to petition and its inviolability in the context of digitization. The analysis is done comparing EU and four of its member states: Lithuania, Latvia, Estonia and Poland. In the first paragraph the author analysed the concept of an e-petition. It was established that an e-petition is a complaint, request or a demand regarding an issue or an infringement, filed through an electronic device or published online, by a natural or a legal person, in accordance with applicable laws and (or) rules of an appropriate platform, individually or in an association with others. In the second paragraph the author analysed the right to e-petition. It was established that every single country that was analysed in this article directly or indirectly ensures the right to an e-petition to their citizens. In the third paragraph, the author found out that both petitions and e-petitions have an equal chance to be reviewed, as long as they are submitted in accordance with valid regulations and procedures. Finally, author concluded that the right to petition remains inviolable in the context of digitalization
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/128379/1/ISSN2029-4239_2020_N_2_22.PG_3-20.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/128379
https://doi.org/10.7220/2029-4239.22.1
Affiliation(s): Teisės fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Teisės apžvalga / Law Review 2020, nr. 2(22)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

63
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

18
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.