Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/127796
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Vaicekauskienė, Violeta
Title: Specialiųjų poreikių vaikų prieraišumo ugdymo prielaidos
Other Title: Developing attachment in children with special needs
Is part of: Specialusis ugdymas : mokslo darbai. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla., 2009, Nr. 1 (20)
Extent: p. 144-154, 155-166
Date: 2009
Keywords: Prieraišumas;Ugdymas;Sutrikusio intelekto vaikai;Santykiai;Attachment;Education;Children with learning difficulties;Relationships
Abstract: Straipsnyje pateikiama vidutiniškai ir žymiai sutrikusio intelekto vaikų prieraišumo ugdymo prielaidų analizė. Pristatomas mokslinis tiriamasis pedagoginis eksperimentas pagal tyrimo metodiką, parengtą remiantis teorinėmis mokslininkų prieraišumo sampratos, požymių bei formavimo(si) įžvalgomis ir jų įdiegimu į praktines vaikų ugdymo ir gyvenimo veiklas. Atskleidžiama naudoto Marte Meo prieraišumo ugdymo metodo esmė, aptariami vaikų prieraišumo sutrikimai ir jų ugdymo galimybės, vaikų ugdytojų-respondentų vertinimai apie bendravimo ir prieraišumo pokyčius
The article presents the analysis of preconditions for developing attachment in children with moderate and severe learning difficulties. It presents a scientific-educational experiment, carried out in accordance with research methodology, developed on the basis of theoretical insights of researchers into the concept of attachment, its features and (self-)development and their implementation in the practical educational and everyday activities of children. The essence of Marte Meo's attachment development method employed by the research is revealed, attachment disorders in children and their development opportunities, evaluations of respondents - educators of children regarding changes in communication and attachment are discussed
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/127796/2/ISSN1392-5369_2009_Nr_1%2820%29.PG_144-166.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/127796
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:1. Straipsniai / Articles
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

20
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.