Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/127349
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Žukienė, Rasa
Title: Dailininko Zenono Varnausko (1923–2010) tekstilės meno ištakos ir raida
Other Title: Origins and development of textile art by artist Zenonas Varnauskas (1923–2010)
Is part of: LOGOS. Vilnius : Visuomeninė organizacija "LOGOS", 2020, T. 105
Extent: p. 102-108
Date: 2020
Keywords: Audimas;Dekoratyvus audinys;Kauno meno mokykla;Kauno taikomosios dailės institutas;Zenonas Varnauskas;Weaving;Decorative fabric;Kaunas School of Art;Kaunas Institute of Applied Arts
Abstract: Zenonas Varnauskas kūrė dekoratyvias kompozicijas su geometriniais raštais ir stipriai stilizuotais figūriniais motyvais, naudojo specifinį figūrų komponavimo horizontaliomis juostomis būdą, kurį jam įdiegė garsūs Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės instituto (buvusios Kauno meno mokyklos) pedagogai, lietuvių modernistai Viktoras Petravičius ir Liudas Truikys. Straipsnyje analizuojama XX a. 5–7 dešimtmečių Varnausko tekstilinė kūryba siejant ją su socialiniais politiniais to laikotarpio kontekstais. Prieinama prie išvados, kad Varnausko tekstilės kūriniai yra modernistinės pakraipos ir reprezentuoja savitą, geometrizmu ir ritmika Bauhauzui artimą lietuvių tekstilės mokyklą, kuri, nepaisant sovietinio konteksto, Kaune buvo gyvybinga iki XX a. 7 dešimtmečio pabaigos. Straipsnyje atskleidžiamas Varnausko kūrybinis indėlis į šios lokalios meninės mokyklos susiklostymą
Zenonas Varnauskas created decorative compositions with geometric patterns and strongly stylized figurative motifs. He used a specific method of figure composition with horizontal stripes, introduced to him by the famous Lithuanian modernists Viktoras Petraviikys and Liudas Truikys who were pedagogues at the Kaunas Institute of Applied and Decorative Arts (former Kaunas School of Art),. The article analyses the textile works of Zenonas Varnauskas in the 5–7 decades of the 20th century. It links the analysis with the socio-political contexts of the aforementioned period. It can be concluded that the textile works of Zenonas Varnauskas have a modernist orientation and represent a unique Lithuanian textile school close to Bauhaus in terms of rhythms and geometry patterns. Despite of the Soviet context, this orientation was viable in Kaunas until the end of the 7th decade of the 20th century. The article reveals the creative contribution of Zenonas Varnauskas to the formation of this local art school
Internet: http://www.litlogos.eu/L105/Logos_105_102_108_Zukiene.pdf
https://doi.org/10.24101/logos.2020.78
Affiliation(s): Menotyros katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

25
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.