Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/1271
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Wolffsen, Poul
Title: Modification of capital budgeting under uncertainty
Other Title: Kapitalo apskaitos modifikacija esant neapibrėžtumui
Is part of: Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai, 2012, t. 6, nr. 2, p. 143-159
Date: 2012
Keywords: Capital budgeting;NPV;Risk-adjusted discount factor;Certainty equivalence;Kapitalo biudžetas;NPV;Diskontavimo daugiklis;Apibrėžtumo lygiavertiškumas
Abstract: Pagrindinis io straipsnio tikslas yra atlikti diskontuotų pinigų srautų (realių investicijų) modifikaciją esant neapibrėžtumui. Tai aktualu dėl esamų ir dažnų neatitikimų analizėse, kurios analizuoja dabartinę grynąją vertę (NPV) su rizika. Visa tai atlikta remiantis esamu požiūriu į kapitalo biudžetą, kurį siūlo gerai žinomi įmonių finansų vadovėliai. Straipsnyje apžvelgiami tradiciniai požiūriai.
The root purpose is a slight, pragmatic modification of the traditional discounted cash flow model of real investment under uncertainty. It is motivated by the occasional inadequacy of the Net Present Value (NPV) analysis with risk. It is done in accordance with the prescribed approach to capital budgeting suggested by the well-known textbooks in corporate finance. The traditional approaches are reviewed shortly.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/1271
http://dx.doi.org/0.7220/AESR.1822.7996.2012.6.2.9
https://hdl.handle.net/20.500.12259/1271
Appears in Collections:Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai / Applied Economics: Systematic Research 2012, nr. 6(2)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

44
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

58
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.