Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/127096
Type of publication: journal article
Author(s): Platonovas, Vladimiras
Title: Metinės sporto treniruotės periodizacijos teorijos modernizavimas
Other Title: Modernising the theory of yearly sport training periodization
Is part of: Sporto mokslas, 2010, nr. 2, p. 2-12
Date: 2010
Keywords: Metinės treniruotės periodizacija;Daugiaciklis sportinis rengimas;Sportinė forma;Yaerly sport training periodization;Multi-cycle sport training;Sporting condition
Abstract: Straipsnyje pateikiama metinės sporto treniruotės periodizacijos istorinė apžvalga, periodizacijos raida, dabartinė būklė, išskiriami teigiami ir neigiami jos bruožai, nurodomi jos tobulinimo būdai ir pateikiami praktiniai patarimai. Bendrąją sportininkų rengimo teoriją kaip mokslą ilgus metus formavo kelios mokslininkų kartos. Tai, žinoma, rodo teorijos plėtotės tęstinumą ir tai, kad kiekvienas etapas yra tik eilinis tobulinimo laiptelis. Šių dalykų nesupratimas, bandymai teoriją kurti iš naujo, nesiremiant istorinėmis ištakomis, neišvengiamai veda link skepticizmo, supaprastinimo ir prieštaringo įsivaizdavimo. Žvelgiant iš šiandienos keliamų reikalavimų reikia pripažinti, kad kai kurios sportinio rengimo periodizacijos schemos, dar visai neseniai rekomenduotos užsienio specialistų (pvz., T. Bompa), yra aiškiai pasenusios ir nepriimtinos. Metinio rengimo racionali periodizacija tapo šiuo metu viena svarbiausių sporto teorijos ir praktikos problemų. [...]
This article represents a historical review of yearly sport training periodization, its development, and current situation; distinguishes its positive and negative features; indicates the ways of its improvement and gives practical advices. General athletes’ training theory as a science was formed by several scientists’ generations for decades. It, certainly, reveals the continuity of the theory development and indicates that every stage is only an ordinary step in improvement process. Incomprehension of these aspects and endeavors to develop theory newly, without considering historical origins, inevitably lead to skepticism, simplification and controversial vision. When looking at today raising claims, it is needed to accept that some sport training periodization schemes recently recommended by foreign experts (T. Bompa, for example) are clearly outdated and unacceptable. Rational periodization of yearly training now has become one of the most important problems in sport theory and practice. [...]
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/127096
Appears in Collections:Sporto mokslas, 2010, Nr. 2

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.