Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/127019
Type of publication: journal article
Author(s): Okunevičiūtė-Neverauskienė, Laima;Pocius, Arūnas;Sviklas, Kęstutis
Title: Regionų plėtros ir gerovės teritorinių skirtumų vertinimas šalyje viduriniosios klasės raidos kontekst
Other Title: Assessment of region development and territorial differences of population welfare in the context of development of middle class
Assessment of Region Development and Territorial Differences of Population Welfare in the Context of Development of Middle Class
Is part of: Socialinis ugdymas, 2020, t. 53, nr. 1, p. 83-108
Date: 2020
Keywords: Regionų plėtra;Gyventojų gerovė;Teritoriniai skirtumai;BVP;Darbo apmokėjimas;Disponuojamos pajamos;Region development;Middle class;Welfare;Wage;Income inequality;Economic disparities between different regions
Abstract: Šiame straipsnyje pristatomas Lietuvos regionų plėtros ir jų gyventojų gerovės teritorinių skirtumų vertinimas. Nemažai dėmesio šiame darbe taip pat teikiama šalies regionų gerovės diferenciacijos vertinimui viduriniosios klasės raidos kontekste. Be BVP vienam gyventojui lygio, kuris daugiau formaliai atspindi situacijos pokyčius, detaliau analizuojami ir darbo apmokėjimo bei disponuojamų pajamų lygio vienam asmeniui (namų ūkio nariui) rodikliai, kurie gerokai tiksliau išreiškia stebimus gerovės skirtumus šalies regionuose. Kita vertus, šioje publikacijoje atlikta BVP skirtumų analizė rodo, jog skirtingų šalies teritorijų ekonominės plėtros netolygumai skatina gyventojų gerovės raidos skirtumus, kurie labai riboja viduriniosios klasės stiprėjimo galimybes šalyje. Atskleidžiant nagrinėjamus regioninius skirtumus, buvo pritaikyti variacijos rodikliai ir koreliacinės analizės bei indeksų metodai. Remiantis variacijos koeficientais straipsnyje atskleidžiami darbo užmokesčio ir disponuojamų pajamų lygio diferenciacijos skirtumai, nors šie santykiniai rodikliai nėra tiesiogiai palyginami.
The aim of the article is to evaluate the differences in welfare in the regions of the country and to review the possibilities of the formation of the middle class in the context of the development of the population income (wage). For the purpose of assessing differences in the well-being of the population, the article widely uses the wage rate. Despite the fact that wages may not be the only and comprehensive criterion of well-being, they remain a crucial indicator of their assessment, on which the income of most regions and their families depends. On the other hand, when it comes to differences in the welfare of the population at municipal level, the lack of statistical information makes the wage indicator particularly useful. It is important to examine differences in the well-being of the population on the basis of the wage rate, because the high indicator differentiation in regions significantly impedes the development of a strong middle class and increases the risk of social exclusion for lower-income people and their families.
Internet: https://doi.org/10.15823/su.2020.53.5
https://hdl.handle.net/20.500.12259/127019
Appears in Collections:Socialinis ugdymas / Social Education 2020, t. 53, nr. 1

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

19
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.