Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/126993
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Jancaitė, Laima
Title: Priešdėlinių lietuvių kalbos veiksmažodžių leksikalizacija
Other Title: A lexicalization of prefixed Lithuanian verbs
Is part of: Bendrinė kalba [elektroninis išteklius]. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2020, T. 93
Extent: p. 1-27
Date: 2020
Note: Ankstesnis žurnalo pavadinimas - Kalbos kultūra
Keywords: Lietuvių kalba;Leksikalizacija;Tekstynų lingvistika;Žodžių daryba;Priešdėliniai veiksmažodžiai;Lithuanian language;Corpus linguistics;Lexicalization;Word formation;Prefixed verbs
Abstract: Šio straipsnio tikslas – nustatyti priešdėlinių veiksmažodžių leksikalizacijos atpažinimo kriterijus ir juos pritaikyti tekstynų analizei. Priešdėlinis veiksmažodis leksikalizuojasi, kai tampa semantiškai savarankišku žodžiu, kurio leksinė reikšmė nesusijusi su darybos formantu ir pamatu. Išsamiau aprašyti leksikalizuotus veiksmažodžius ir būdus, kaip juos galima atpažinti, aktualu, nes šie atvejai svarbūs leksikografams, kuriantiems tekstynais paremtus žodynus, kalbos technologijoms, nes kompiuteriai turi atpažinti išimtinius leksikalizacijos atvejus, ir užsieniečiams, besimokantiems lietuvių kalbos, nes jiems taip pat svarbu suvokti šiuos individualius, išskirtinius žodžių darybos atvejus. Straipsnyje iš pradžių aptariama platesnė leksikalizacijos samprata, kad būtų atskleistas šio reiškinio kontekstas. Tuomet, naudojantis teorine literatūra, nustatomi priešdėlinių veiksmažodžių leksikalizacijos atpažinimo kriterijai, o vėliau keturių dažnų priešdėlinių veiksmažodžių pavyzdžiu parodoma, kaip kriterijai galėtų būti pritaikomi atpažįstant leksikalizaciją tekstynuose
A lexicalization of prefixed verbs is a phenomenon when a verb becomes semantically independent word, and its meaning is not related to the formant and its root word. Lexicalization is related to individual, exceptional cases (exceptions to the rules). Therefore, it is important to investigate and describe lexicalized words for lexicographers who write corpus-based dictionaries, computerized analysis of Lithuanian language, learners of Lithuanian and the science of semantics. The aim of this article is to identify the criteria of identification of lexicalization of prefixed verbs and to adapt it to the corpus analysis. First of all, the common concept of lexicalization was described in order to show a broader context of this phenomenon. The criteria of identification of lexicalization of prefixed Lithuanian verbs then were identified by analyzing theoretical works. Finally, it was demonstrated how the criteria of identification of lexicalization could be applied in corpus analysis with four common Lithuanian verbs used in certain meanings (nustatyti, apibūdinti, parduoti, išleisti). In this research 9 common Lithuanian verbs in total were analyzed in two corpora: Dabartinės lietuvių kalbos tekstynas, i.e. Corpus of Present Day Lithuanian and Morfologiškai anotuotas tekstynas, i.e. POS Tagged Corpus of Lithuanian. [...]
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/126993/2/ISSN2351-7204_2020_V_93.PG_1-27.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/126993
https://doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.05
Affiliation(s): Humanitarinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:1. Straipsniai / Articles
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.38 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

33
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.