Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/126723
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Bucevičiūtė, Laima
Title: Žemaitijos vardas senuosiuose žemėlapiuose: formos ir transformacijos
Other Title: Žemaitija on ancient maps: forms and transformations of its name
Is part of: Acta Historica Universitatis Klaipedensis. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2019, T. 39
Extent: p. 25-48
Date: 2019
Keywords: Vakarų Lietuva;Senieji žemėlapiai;Kartografijos istorija;Žemaitija;Geografinės sampratos;West Lithuania;Ancient maps;History of cartography;Geographicalconcepts
Abstract: Žemaitijos pirmojo paminėjimo rašytiniuose šaltinuose faktas yra žinomas: 1219 m. Ipatijaus metraštyje paminėti žemaičių kunigaikščiai drauge su kitais Lietuvos kunigaikščiais sudarė taiką su Voluine. Tačiau Žemaitijos pirmasis užfiksavimas senuosiuose žemėlapiuose nėra detaliai ištirtas ir pagrįstas, nepaisant to, kad senieji žemėlapiai neretai yra pirmasis ir pagrindinis vieno ar kito geografinio, sociokultūrinio, socioekonominio objekto arba reiškinio paminėjimo šaltinis. Straipsnio tikslas yra aptarti Žemaitijos vardo formas ir transformacijas senuosiuose žemėlapiuose, paaiškinti tokių pasirinkimų motyvus. Straipsnyje analizuojami ir senaisiais žemėlapiais sąlyginai laikomi visi iki XIX a. pradžios sukurti kartografiniai kūriniai. Tyrime pritaikyta senųjų žemėlapių klasifikacija yra paremta Vaclovo Chomskio pasiūlyta Lietuvos kartografinio vaizdo raidos trijų etapų schema. Žemaitijos vardo formoms ir transformacijoms tyrinėti buvo pasitelkti skirtingos geografinės aprėpties ir įvairaus mastelio žemėlapiai, skirti Lietuvai, Lietuvai ir kaimyninėms valstybėms, Lenkijai ir Lietuvai, Europai, Prūsijai ir kt. Tyrimo imtis – daugiau nei 200 žemėlapių
The first written mention in historical sources of the name of Žemaitija (or Samogitia), thewest Lithuanian region, is well-known. In 1219, the Hypatian Codex described how Žemaitijandukes, along with Lithuanian dukes, made peace with Volhynia. Much less is known about theemergence of the name of Žemaitija on ancient maps, despite the fact that old cartographyoften provides the first records of various geographical, socio-cultural and socio-economicphenomena. The article not only tries to trace the first appearance of the name Samogitia onmaps, but also discusses its various forms and transformations, explaining the motives behindchoices of particular forms of the name. The author examines nearly all the maps createdbefore the early 19th century as cartographic sources. For the classification of this volume ofmaterial, she uses the concept of the three-stage cartographic depiction of Lithuania proposedby Vaclovas Chomskis. More than 200 maps of different scales and representing differentareas, including Lithuania, Lithuania and neighbouring countries, Lithuania and Poland, Europe,Prussia, etc, were researched in order to track the use of different names for Žemaitija
Internet: http://journals.ku.lt/index.php/AHUK/article/view/2115/2901
Affiliation(s): Istorijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on May 1, 2021

Download(s)

1
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.