Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/126125
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Kiuršinaitė, Justina
Title: Naujųjų medijų panaudojimas išorinėje teatrų komunikacijoje
Other Title: New media usage in external theatre communication
Is part of: Teatrologiniai eskizai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2020, [D.] 6
Extent: p. 33-57
Date: 2020
Keywords: Išorinė komunikacija;Naujosios medijos;Skaitmeninė medija;Mediatizacija;New media;Digital media;Mediatization;External communication
Abstract: Šiandien gyvename visuomenėje, kurioje vyrauja naujųjų technologijų paskatinti aktyvūs informacijos srautai, keičiantys mūsų komunikacijos formas, požiūrius ir norus. Dėl bendravimo ir mūsų aplinkos skaitmenizacijos pasikeitė ir teatrų institucijų požiūris į žiūrovą, kaip į individualių poreikių turintį asmenį, galintį prisidėti prie produkto vertės kūrimo. Nepaisant to, daugelis Lietuvos teatrų žiūrovą vis dar vertina kaip pasyvų jų kuriamos produkcijos vartotoją ir naująsias medijas naudoja tik informacijos apie savo veiklą sklaidai. Vykstantys pokyčiai užsienio teatrų išorinėje komunikacijoje ir galimybės jas pritaikyti tobulinant Lietuvos teatrų veiklą paskatino imtis išsamesnės šios temos analizės. Straipsnyje analizuojamos Nacionalinio Kauno dramos teatro išorinės komunikacijos priemonės per naująsias medijas, jos lyginamos su Londono nacionalinio teatro komunikacijos strategijomis ir pateikiamos išorinės komunikacijos plėtros galimybių rekomendacijos, galinčios būti aktualios likusiems Lietuvos teatrams. Londono nacionalinis teatras pasirenkamas kaip pavyzdys institucijos, kurios veiklos strategijomis turėtų remtis pagrindiniai Lietuvos teatrai: greta kuriamų spektaklių reklamos teatras aktyviai vykdo edukacinę veiklą, didindamas spektaklių prieinamumą globaliu mastu bei teikdamas reikiamą informaciją per daugelį populiariausių tinklalapių. Analizuojamos teatrų tinklalapių, Facebook, Twiterio ir Youtube puslapių veiklos, naudojamos virtualios priemonės, remiamasi tiriamųjų darbų medžiaga bei jos papildymo šaltiniais iš žurnalistikos, rinkodaros ir ryšių su visuomene sričių, interviu su teatro darbuotojais metu gautais atsakymais. Keliama hipotezė, jog naujosios medijos tampa pagrindine teatrų išorinės komunikacijos priemone. [...]
Today we live in a society that is dominated by the flow of information encouraged by new technology which changes the forms of our communication, attitudes and desires. As our communication and environment is constantly changing due to digitization, theatre institutions are changing their approaches towards their audiences, which become individuals with individual needs and can contribute to the value of the theatre products. Nevertheless, many Lithuanian theatres still view their audiences as passive consumers of their products and only use new media as a means to spread information about their activity. It is the changes in foreign theatres and their external communication and the possibilities for adaptation in the Lithuanian theatres that led to a deeper analysis of this topic. This work analyzes the National Kaunas Drama Theatre’s external communication strategies through new media. It also provides a comparison with London National Theatre and recommendations for external communication developments, which may be relevant to the rest of Lithuanian theatres. London’s National Theatre is selected as a model institution whose communication strategies should be used in main Lithuanian theatres: in addition to publicizing their performances, the theatre is actively working towards developing educational activities, improving the accessibility for viewing performances on a global scale and providing the necessary information on many of the most popular websites. The paper focuses on the analysis of theatre websites, namely Facebook, Twitter and YouTube pages, as well as virtual tools used by theatre institutions. The work is based on previous research material and additional information from such fields as journalism, marketing and public relations and an interview with National Kaunas Drama Theatre’s management staff. [...]
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/126125/1/ISSN2345-0231_2020_V_6_PG_33-57.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/126125
https://doi.org/10.7220/2345-0231.6.2
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Teatrologiniai eskizai 2020, nr. 6
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

111
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

150
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.