Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/126039
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Vaitkevičiūtė, Rasa
Supervisor: Mažeikienė, Rūta
Title: Aktorių ugdymo principai Aido Giniočio pedagoginėje veikloje
Other Title: Principles of actor training in pedagogic activity of Aidas Giniotis
Extent: 58 p.
Date: 27-May-2013
Keywords: teatras;ugdymas;principai;Giniotis;aktoriai;principles;aktor;pedagogic;Giniotis;activity
Abstract: Lietuvos teatrinė mokykla yra išugdžiusi daugybę talentingų aktorių, kurie garsina mūsų šalį visame pasaulyje. Tam žinoma turėjo įtakos geras teatro pedagogų dabas. Vienas tokių jaunosios kartos teatro ugdytojų atstovas – Aidas Giniotis. Šiuo metu A. Giniotis ruošia jau ne pirmą aktorių kursą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Taigi, pasirinktas darbo objektas yra Aido Giniočio aktorių ugdymo principai. Darbo tikslas – atskleisti aktorių ugdymo principus Aido Giniočio pedagoginėje veikloje. Išsikelti darbo uždaviniai: 1. Aptarti Aido Giniočio aktorių rengimo principų formavimosi kontekstą; 2. Išanalizuoti ir pristatyti Aido Giniočio kūrybinę ir pedagoginę patirtį; 3. Išskirti ir apibrėžti Aido Giniočio aktorių ugdymo principus. Šį darbą sudaro trys dalys. Teorinėje dalyje analizuojama menotyrinė, mokslinė literatūra. Pirmoje dalyje apžvelgiami A. Giniočio aktorinės mokyklos formavimosi ypatumai. Darbe aptariama, kas turėjo daugiausiai įtakos, kas prisidėjo formuojant A. Giniočio ugdymo principus. Antroje dalyje rašoma apie pedagogo kūrybinį kelią bei pedagoginę patirtį. Aptariamas „Keistuolių teatras“ bei „Atviras ratas“, teatrų pradžia bei kūrybinis kelias, jiems būdingi principai. Trečia dalis – išskiriami bei aptariami A. Giniočio ugdymo principai, kuriems atskleisti buvo pasirinkti metodai: stebėjimas, struktūruotas interviu bei aprašomasis. Trečioje dalyje atskleidžiami esminiai ugdymo principai, kurie būdingi tiek kūrybinėje, tiek pedagoginėje A. Giniočio veikloje. Darbą sudaro 53 psl. (be priedų). Taip pat darbe pateikiama santrauka lietuvių bei anglų kalbomis ir įvadas bei išvados. Darbe pateikiami priedai: 1. Struktūruoto interviu klausimai buvusiems Aido Giniočio studentams, Atviro rato aktoriams; 2. Struktūruoto interviu klausimai Aido Giniočio studentams; 3. Struktūruoto interviu klausimai Aidui Giniočiui; 4. Paskaitos stebėjimo protokolas.
The school of Lithuanian theatre has trained a lot of talented actors who are famous all over the world. Teachers and their educational methods have huge influence on actors. Aidas Giniotis, who belongs to the younger generation of theatre teachers, at the meantime is working with students in the Lithuanian Academy of Music and Theater. The object of the Master’s thesis – A. Giniotis’ principles of actor training. The goal of the Master’s thesis is to reveal A. Giniotis’ principles of actor training in pedagogic activity. The following objectives are set in order to achieve the established goal: • To discuss the context of the formation of A. Giniotis’ actor training principles. • To analyze and present A. Giniotis’ creative work and pedagogic activity experience. • To distinguish and emphasize A. Giniotis’ principles of actor training. Master’s thesis consists of three parts. The analysis of scientific and study of art literature is introduced in the theoretical part. Formative peculiarities of A. Giniotis’ theatre school are observed in the first section. Master’s thesis discusses factors that mostly influenced A. Giniotis’ principles of actor training. In the second section A. Giniotis’ experience of creative and pedagogic activity is described. The history, development and key features of “Keistuolių teatras” and “Atviras ratas” are reviewed. The third part distinguishes and describes A. Giniotis’ principles of actor training, which were revealed by the use of the following methods: observation, structured interview, descriptive analysis. Master’s thesis consists of summary in Lithuanian and English language, introduction, conclusions. The total number of pages is 53 (attachments not incl.). The paper includes four attachments: 1. The questionnaire of structured interview, which was sent to A. Giniotis’ graduate students – the actors of “Atviras ratas”. 2. The questionnaire of structured interview, which was sent to present A. Giniotis’ students. 3. The questionnaire of structured interview, which was sent to A. Giniotis. 4. The protocol of observed lecture.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/126039
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

28
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.