Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125998
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Aulaitė, Monika
Title: Neekonominių veiksnių poveikio tiesioginėms užsienio investicijoms įvertinimas
Other Title: The evaluation of the influence of non-economical factors on foreign direct investment
Extent: 88 p.
Date: 1-Jun-2009
Keywords: tiesioginės užsienio investicijos;neekonominiai veiksniai;poveikis;foreign direct investment;non-economical factors;influence
Abstract: Šio diplominio darbo tikslas – pasiūlyti metodą, leidžiantį įvertinti neekonominių veiksnių įtaką tiesioginėms užsienio investicijoms. Nagrinėjamas 1998 – 2007 metų laikotarpis Lietuvoje ir Airijoje. Pirmojoje darbo dalyje aprašomas teorinis tiesioginių užsienio investicijų aspektas, apžvelgiami užsienio mokslininkų sukurti modeliai, paaiškinantys užsienio investuotojų sprendimus investuoti pasirinktoje šalyje, analizuojami prieš tai minėtų užsienio autorių darbai, kuriuose buvo iškelta šio darbo problema. Antrojoje dalyje analizuojami neekonominiai Lietuvos ir Airijos veiksniai ir tiesioginės užsienio investicijos, jų tendencijos; pagrindžiama empirinio tyrimo logika bei pasirinkti metodologiniai principai, formuluojamos hipotezės. Trečiojoje dalyje atliekama neekonominių veiksnių įtakos tiesioginėms užsienio investicijoms koreliacinė ir regresinė analizės, siekiant išsiaiškinti jų poveikį, įvertinami gauti analizės rezultatai bei pateikiamos rekomendacijos ir alternatyvos tiesioginių užsienio investicijų efektyvumo didinimo sprendimams. Gauti tyrimo rezultatai parodė, kad neekonominiai veiksniai kaip suma (kompleksinis rodiklis) yra mažai reikšmingi tiesioginėms užsienio investicijoms Lietuvoje ir Airijoje. Tačiau Lietuvos atveju negalima atmesti galimybės, kad jie gali netiesiogiai, būtent per BVP, įtakoti TUI. Tai pat buvo nustatyta, kad yra statistiškai reikšmingas ryšys tarp TUI ir žmogiškojo kapitalo bei politinio stabilumo ir prievartos nebuvimo indekso Lietuvoje ir Airijoje.
This research paper explores the research of the influence of non-economical factors on foreign direct investment in Lithuania and Ireland over time (from 1998 to 2007). The paper is divided in three major parts. In the first part of this paper the conception of foreign direct investment is introduced. Also the theoretical framework of foreign direct investment is described and analysis of foreign literature are analysed. In the second part of this paper the macroeconomics data of Lithuania and Ireland and their tendencies are analyzed. The logic of empirical research and methodological principles are motivated; the hypotheses of the research are formulated. In the third part of this paper the macroeconomics data analysis of correlation and regression is exercised because the main objective of this paper is to assess the influence of non-economical factors on foreign direct investment. Also the results of analysis are evaluated and the recommendations of the effective stimulation of the increasing of foreign direct investment are suggested. The research results showed that non-economical factors as complex indicator are less significant to foreign direct investment in Lithuania and Ireland. But there is opportunity that non-economical factors can have an indirect influence on foreign direct investment through GDP in Lithuania. Also there is statistical significant relationship between foreign direct investment and human capital and political stability and absence of violence index in Lithuania and Ireland.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125998
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 1, 2021

Download(s)

25
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.