Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125953
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Radevskytė, Lina
Title: Socialinių darbuotojų, dirbančių su intelekto sutrikimų turinčiais asmenimis, supervizijos poreikio analizė
Other Title: The need of supervision for social workers who are working with mentally retarded clients
Extent: 102 p.
Date: 13-Jan-2009
Keywords: socialinis darbas;intelekto sutrikimai;supervizija;poreikis;social work;mental retardation;supervision;need
Abstract: Šiame darbe buvo atskleidžia supervizijos socialiniame darbe samprata bei pateikiamas jos reikšmingumas socialiniams darbuotojams, dirbantiems su intelekto sutrikimų turinčiais asmenimis Socialiniai darbuotojai patenka į situacijas, kurios reikalauja daug jėgų ir energijos bei atsakomybės, norint suteikti kokybiškas paslaugas. Supervizijos metu refleksijos pagalba socialinis darbuotojas turi galimybę įsivertinti savo veiklą organizacijoje, ir vystyti profesinę socialinę kompetenciją. Tyrimo objektas - socialinių darbuotojų, dirbančių su intelekto sutrikimų turinčiais asmenimis, supervizijos poreikis. Tyrimo tikslas - atskleisti kaip socialinio darbuotojo, dirbančio su intelekto sutrikimų turinčiais asmenimis, emociniai, profesiniai ir struktūriniai veiksniai kuria prielaidas supervizijos. poreikiui. Tikslui pasiekti, buvo atlikti šie uždaviniai: 1. Aptarti supervizijos sampratą bei reikšmingumą kompetencijos vystymui bei streso mažinimui. 2. Atskleisti socialinių darbuotojų, dirbančių su intelekto sutrikimų turinčiais asmenimis struktūrinius ir emocinius organizacijos veiksnius praktikoje aktualizuojant poreikį supervizijai. 3. Išryškinti socialinių darbuotojų ir klientų santykių specifiškumą, aktualizuojant poreikį supervizijai. 4. Atskleisti socialinių darbuotojų, dirbančių su intelekto sutrikimais, emocinius išgyvenimus, susijusius su profesine veikla. Buvo atliktas kokybinis aprašomasis tyrimas, kurį atliekant buvo naudojamas pusiau struktūruotas interviu. Tyrimo dalyvės: 3 socialinės darbuotojos ir 5 socialinio darbuotojo padėjėjos, turinčios socialinių darbuotojų aukštąjį išsilavinimą, dirbančios stacionarioje globos organizacijoje su intelekto sutrikimų turinčiais asmenimis ir turinčios didesnę nei vienerių metų darbo patirtį šioje srityje. Atliekant tyrimą buvo siekiama atskleisti supervizijos poreikį socialiniams darbuotojams, dirbantiems toje pačioje organizacijoje su intelekto sutrikimų turinčiais asmenimis, analizuojant struktūrinius bei emocinius organizacijos veiksnius, išryškinant socialinių darbuotojų veiklos specifiškumą, bei atskleidžiant specialistų emocinius išgyvenimus klientų darbinėje bei kasdienėje aplinkoje. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad socialiniai darbuotojai, dirbantys su intelekto sutrikimų turinčiais asmenimis, išryškina problemas susijusias su nepakankamu paslaugų administravimu, kas sukelia įtampą, nepasitenkinimą, nuovargį ir emocinį išsekimą patiriamą darbe. Organizacijoje susiformavusi hierarchinė sistema, nesukuria galimybės socialiniams darbuotojams dalyvauti sprendimų priėmime, atvirai kalbėti apie organizacijoje iškilusias problemas, reflektuoti savo patirtį darbe bei gauti grįžtamąjį ryšį. Tyrimo rezultatų analizė leidžia daryti prielaidą, kad socialiniams darbuotojams trūksta kompetencijos, kuri padėtų atsiriboti nuo darbe kylančių problemų. Darbe pateikiamos rekomendacijos: socialiniams darbuotojams, tyrėjams bei organizacijų vadovams.
In this work was uncovered the concept of supervision and represented its importance for social workers who are working with mentally retarded clients. Social workers work in the field where in everyday practice they meet new situations where they need energy, power and responsibility if they want to render high quality services. During the supervision social workers can reflect their work situations, evaluate their practice in organization and develop professional competence. The object of research is the need of supervision for the social workers, who are working with mentally retarded clients. The purpose of research is to disclose how emotional, professional and structural factors create assumption for social workers, who are working with mentally retarded clients, for need of supervision. The following tasks of the work were raised in order to achieve the mentioned purpose: 1. To discuss the concept of supervision and its importance for developing competence and reducing stress. 2. To disclose structural and emotional factors of the workers, who are working with the mentally retarded clients, and actualize the need of supervision. 3. To highlight specific relations between social workers and their clients actualizing the need of supervision. 4. To disclose emotional experiences in social work practice with mentally retarded clients. The research was accomplished, using qualitative descriptive research method. The information for this research was collected using semi structural interview. The research was attended by 8 respondents: 3 social workers and 5 social worker’s helpers, who have bachelor degree, work in an in-patient care institution with mentally retarded clients and have more then one year work experience in this field. The purpose of research was to disclose the need of supervision for social workers, who are working in the same organization with mentally retarded clients, analyzing structural and emotional factors of organization, highlighting specific social work practice and disclosing emotional experiences in social work practice. The results of the research disclosed, that social workers who are working with mentally retarded clients highlighted problems, which were related with incomplete service administration. Its lays tension, dissatisfaction, tiredness and emotional burn-out at work. Social workers are not participating in decision delivery, they can not discuss about problems of the organization, reflect their experiences at work and get feed back because of the hierarchical system in organization. Despite of this, the results of the research disclosed that social workers have not enough competence to distance from their problems related with work. In this work were represented recommendations for social workers, researchers and leaderships of organizations.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125953
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

19
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

34
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.