Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125924
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Vildžiūnaitė, Kristina
Title: Apatinių galūnių amputaciją patyrusių asmenų potrauminio streso sutrikimo simptomų, jų įveikos strategijų ir psichologinio atsparumo sąsajos
Other Title: Associations between posttraumatic stress disorder symptoms, coping strategies and hardiness among people with lower limb amputations
Extent: 120 p.
Date: 31-May-2012
Keywords: potrauminio streso sutrikimo simptomai;psichologinis atsparumas;įveikos strategijos;posttraumatic stress disorder symptoms;coping strategies;hardiness
Abstract: Tyrimo tikslas – ištirti žmonių, patyrusių apatinių galūnių amputaciją, potrauminio streso sutrikimo simptomų, jų įveikos strategijų ir psichologinio atsparumo sąsajas. Buvo ištirti 120 tiriamųjų (92 vyrai ir 28 moterys), kurie patyrė apatinių galūnių amputaciją. Tyrime buvo naudojami trys klausimynai: 1. DRS-15 (Dispositional Resilience Scale) skirtas matuoti psichologinį atsparumą, kaip asmenybės savybę. 2. Streso įveikos klausimynas, kuris naudojamas matuoti įveikos strategijoms. 3. Įvykio poveikio skalė - revizuota (IES-R) skirsta potrauminio streso sutrikimo simptomams nustatyti. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog psichologinis atsparumas nėra susijęs su potrauminio streso sutrikimo simptomais tiesiogiai. Bet nustatyta, jog jaunesnių su žemesniu nei aukštuoju išsilavinimu vyrų didesnis bendras psichologinis atsparumas ir psichologinio atsparumo įsipareigojimas susijęs su dažniau naudojama problemų sprendimo įveikos strategija, o dažnesnis šios strategijos naudojimas susijęs su mažesniu potrauminio streso sutrikimo vengimo simptomo kiekiu. Jaunesnių su žemesniu nei aukštuoju išsilavinimu asmenų bendras psichologinis atsparumas ir jo bruožai (kontrolė, įsipareigojimas) teigiamai susiję su problemų sprendimo įveikos strategijos naudojimu. Vyresnių su žemesniu nei aukštuoju išsilavinimu žmonių grupėje rastas toks pat ryšys tarp bendro psichologinio atsparumo bei jo kontrolės bruožo ir problemų sprendimo įveikos strategijos. Vyresnių asmenų didesnė psichologinio atsparumo kontrolė susijusi su dažnesniu socialinės paramos įveikos strategijos naudojimu. Nustatyta, kad psichologinis atsparumas nėra susijęs su emocinės iškrovos įveikos strategija, tačiau teigiamas ryšys rastas tarp šios įveikos strategijos ir potrauminio streso sutrikimo bendro bei atskirų simptomų (padidinto dirglumo, pasikartojančio traumuojančio įvykio išgyvenimo) kiekio. Socialinės paramos įveikos strategija teigiamai susijusi su potrauminio streso sutrikimo bendru ir pasikartojančio traumuojančio įvykio išgyvenimo simptomų kiekiu. Tiek vyresnių, tiek vyresnių su žemesniu nei aukštuoju išsilavinimu ir vyresnių su žemesniu nei aukštuoju išsilavinimu nedirbančių vyrų dažnesnis problemų sprendimo įveikos strategijos naudojimas susijęs su patiriamu didesniu potrauminio streso sutrikimo vengimo simptomo kiekiu.
The aim of the study was to examine associations between posttraumatic stress disorder (PTSD) symptoms, coping strategies and hardiness among people with lower limb amputations. There were examined 120 patients (92 men and 28 women) who suffered a lower limb amputation. In the study were used three questionnaires: 1. DRS-15 (Dispositional Resilience Scale) which is designed to measure hardiness as a characteristic of personality. 2. Coping with stress questionnaire, which is used to measure coping strategies. 3. The Impact of Event Scale-Revised (IES-R) is used to measure PTSD symptoms. Results showed that hardiness was not directly associated with PTSD symptoms. But there were found that higher overall hardiness and commitment characteristic were associated with a more frequent usage of problem solving coping strategy and more frequent usage of this coping strategy was associated with less PTSD avoidance symptom amount among men who were younger and had lower than higher education. Among people who were younger and had lower than higher education there were found that higher overall hardiness and its characteristics (control, commitment) were associated with a more frequent usage of problem solving coping strategy. In the older age group of people with lower than higher education overall hardiness and its control characteristic were positively associated with problem solving coping strategy. In older age group there were found that hardiness control characteristic was positively associated with social support coping strategy. Hardiness was not related with emotional discharge coping strategy but there were found that this coping strategy was positively associated with overall PTSD symptoms and distinct symptoms of PTSD (increased arousal, persistent reexperiencing of the traumatic event). Results showed that social support coping strategy was positively associated with overall PTSD symptoms and persistent reexperiencing of the traumatic event symptom of PTSD. At older, older with lower than higher education and older with lower than higher education but not working men’s groups there were found that problem solving coping strategy was positively associated with avoidance symptom of PTSD.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125924
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

6
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.