Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125855
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBunevičienė, Inesa-
dc.contributor.authorŽemaitytė, Akvilė-
dc.date.accessioned2020-12-23T02:34:43Z-
dc.date.available2020-12-23T02:34:43Z-
dc.date.issued2016-01-14-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/125855-
dc.description.abstractŽiniasklaida yra vienas pagrindinių informacijos šaltinių, iš kurių visuomenė sužino apie sveikatą, mitybą. Vegetarizmas yra mitybos būdas, kuris gali daryti įtaką žmogaus sveikatai. Tokio mitybos būdo skatinimas, reklamavimas vegetarizmą gali pateikti kaip madingą tendenciją (populiariosios kultūros išraiška), o tai gali lemti žmonių pasirinkimą maitintis vegetariškai tik dėl to, kad tai yra madinga, per daug nesigilinant į sveikatos aspektus, vegetarizmo daromą poveikį organizmui. Nesubalansavus mitybos gali atsirasti įvairūs sveikatos sutrikimai - vitaminų ir mineralų trūkumas, dėl kurių iškyla sveikatos problemos (mažakraujystė, nervinis išsekimas ir t.t.). Žiniasklaidos dėmesio nukreipimas į vegetarinį mitybos būdą kaip madingą gali užgožti vegetarizmo kaip darnaus visuomenės vystymosi principų atspindį, o tai gali lemti, kad žmonės nežinos neigiamo gyvūninės kilmės produktų vartojimo poveikio aplinkai. Todėl darbe tiriama, aiškinamasi, kaip vienas labiausiai paplitusių mitybos būdų – vegetarizmas yra pristatomas Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje. Tyrimo objektas – vegetarizmo diskursai Lietuvos internetiniame naujienų portale Delfi.lt. Darbo tikslas – išanalizuoti vegetarizmo diskursus Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje ir nustatyti svarbiausias diskursų tendencijas pristatant vegetarizmą plačiosioms auditorijoms. Metodai. Remiantis moksline literatūra aptartos vegetarizmo, darnaus visuomenės vystymosi ir populiariosios kultūros sampratos, jų ryšiai, žiniasklaidos svarba komunikuojant globalias rizikas. Kiekybinė turinio analizė naudojama atliekant vegetarizmo diskursų Lietuvos internetiniame naujienų portale Delfi.lt tyrime. Pirmoji hipotezė, kad pristatant Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje vegetarizmą, dominuoja neigiamas tokio mitybos būdo vertinimas – nebuvo patvirtinta. Antroji hipotezė - vegetarizmas Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje nėra pristatomas kaip darnaus visuomenės vystymosi principų atspindys, patvirtinta iš dalies, nes straipsniuose tik retais atvejais vegetarizmas analizuojamas darnaus visuomenės vystymosi principų kontekstuose. Vegetarizmo tema beveik neanalizuojama globaliu lygmeniu (tokio mitybos būdo poveikis aplinkai), vegetarizmas labai mažoje dalyje straipsnių siejamas su aplinkosauga, aplinkos problemomis, beveik neakcentuojamos globalios aplinkos rizikos, tokios kaip klimato kaita, prie kurių prisideda gyvūninės kilmės produktų gamyba, vartojimas. Straipsniuose kalbant apie sveikatos aspektus matomas persipynimas tarp darnaus visuomenės vystymosi ir populiariosios kultūros principų. Nors visuomenės sveikata yra darnios visuomenės plėtros dalis, tačiau šis principas perimamas ir pristatomas kaip populiariosios kultūros išraiška, todėl patvirtinta darbo trečioji hipotezė, kad pristatant vegetarinį mitybos būdą yra siūlomi elgesio modeliai leidžiantys vegetarizmo pristatymą žiniasklaidoje laikyti populiariosios kultūros išraiška.lt
dc.description.abstractMedia is one of the main sources of information from which society learn about health, nutrition. Vegetarian nutrition can have an impact on human health. Promotion of this kind of nutrition can represent vegetarianism as fashionable trend (aspects of popular culture). This can determine, that people will choose to eat vegetarian only because it is fashionable and will not care about health aspects and vegetarianism impact on health. Because of unbalanced nutrition it can appear various health problems (anemia, brainfag, etc.). Media’s diverted attention to vegetarianism as fashionable trend can drown the reflection of vegetarianism as sustainable development principals. It can determine that people will not know negative consequences of animal origin products consumption on environment. Therefore in this work it is analyzed and researched, how one of most popular nutritional type – vegetarianism is represented in Lithuanian online news media. Object of research – the discourses of vegetarianism in Lithuanian online news media. Aim of research – to analyze the discourses of vegetarianism in Lithuanian online news media and to identify the most important tendencies of discourses by presenting vegetarianism towards general audiences. Methods. The conceptions of vegetarianism, sustainable development, popular culture, the links between them, the importance of media in comunicationg risks, are discussed by referring to scientific literature. Quantitative content analysis is used to do research of the discourses of vegetarianism in Lithuanian online news media portal Delfi.lt. First hypothesis, that by representing vegetarianism in Lithuanian online news media, prevail negative evaluation of this nutritional type – was not confirmed. Second hypothesis – vegetarianism in Lithuanian online news media is not represented as the reflection of sustainable development principals was confirmed partly, because only in rare cases vegetarianism in articles is analyzed in the contexts of sustainable development principals. Vegetarianism is almost not analyzed in the global level (this kind of nutrition impact on environment). In a very small amount of articles vegetarianism is linked with environmental protection, environmental issues. Global environmental risks like climate change, to witch contribute products of animal origin production and consumption, are almost not analyzed. Speaking about health aspects in articles, an overlap between sustainable development and popular culture principles can be seen. Although public health is a part of sustainable development, but this principle is taken over and represented as popular culture expression. Accordingly third hypothesis, that by representing vegetarianism are suggested behavioral models, which allow vegetarianism representation in media consider as popular culture expression, was confirmed.en
dc.description.sponsorshipPolitikos mokslų ir diplomatijos fakult.lt
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent76 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectVegetarizmo diskursailt
dc.subjectpopuliarioji kultūralt
dc.subjectdarnus visuomenės vystymasis.lt
dc.subjectDiscourses of vegetarianismen
dc.subjectsustainable developmenten
dc.subjectpopular cultureen
dc.subject.otherKomunikacija ir informacija / Communication and information (S008)-
dc.titleVegetarizmo diskursai Lietuvos internetiniame naujienų portale Delfi.lt: populiariosios kultūros išraiškos ir darnios visuomenės plėtros principų atspindžiailt
dc.title.alternativeDiscourses of vegetarianism in Lithuanian online news media: clash of principals of popular culture and of sustainable developmenten
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextrestricted-
crisitem.author.deptViešosios komunikacijos katedra-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
akvile_zemaityte_md.pdf6.07 MBAdobe PDF   Until 2021-12-31View/Open
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

13
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.