Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125825
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPerminas, Aidas-
dc.contributor.authorNauburaitienė, Ingrida-
dc.date.accessioned2020-12-23T02:32:15Z-
dc.date.available2020-12-23T02:32:15Z-
dc.date.issued2017-01-12-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/125825-
dc.description.abstractTyrimo tikslas – nustatyti mokinių adaptyvaus ir neadaptyvaus perfekcionizmo sąsajas su sveikatai nepalankiai elgsena. Tyrime dalyvavo Šakių rajono gimnazijų 11-12 klasių mokiniai - 93 vaikinai ir 106 merginos. Adaptyvaus ir neadaptyvaus perfekcionizmo sąsajoms su sveikatai nepalankia elgsena tirti sudarytas klausimynas, kurį sudaro R. O. Frost, P. Marten, C. Lahart ir R. Rosenblate Frosto daugiadimensinė perfekcionizmo skalė. Sveikatai nepalankaus elgesio klausimynas buvo sudarytas vadovaujantis HRBI - rizinkingo sveikatai elgesio bandomaja versija. Papildomai rūkymo įvertinimui naudojamas Sveikatos ir elgesio įvertinimo 26 standartinių klausimų metodikos 16 klausimas ir alkoholio vartojimui tirti papildomai naudoti iš Sveikatos ir elgesio įvertinimo 26 standartinių klausimų metodikos - 20, 23, 24 ir 25 klausimai. Tyrimo rezultatai parodė, kad 11-12 klasių vaikinų neadaptyvus perfekcionizmas susijęs su didesniu polinkiu įsitraukti į tabako rūkymą, alkoholio vartojimą ir didesnį fizinį aktyvumą. Tuo tarpu merginų neadaptyvus perfekcionizmas susijęs su neracionalia mityba, mažesniu fiziniu aktyvumu ir su didesniu polinkiu įsitraukti į tabako rūkymą, bei alkoholio vartojimą. 11-12 klasių vaikinų adaptyvus perfekcionizmas susijęs su didesniu fiziniu aktyvumu. Tuo tarpu merginų neadaptyvus perfekcionizmas susijęs su mažesniu fiziniu aktyvumu ir mažesniu įsitraukimu į alkoholio vartojimą. 11-12 klasių vaikinų ir merginų adaptyvus perfekcionizmas statistiškai reikšmingai nesusijęs su įsitraukimu į tabako rūkymą bei racionalia mityba. 11-12 klasių mokinių Adaptyvus perfekcionizmas susijęs su palankesniu sveikatai elgesiu racionalios mitybos atveju.lt
dc.description.abstractThe aim of the study was to identify students adaptive and maladaptive perfectionism links to unhealthy behavior. The study involved Šakiai School 11-12 grade students - 93 boys and 106 girls. Adaptive and maladaptive perfectionism interfaces with unhealthy behavior in the investigation of the questionnaire, consisting of Mr O. Frost, P. Martin, C. and R. Lahart Rosenblate Frost multidimensional perfectionism scale. Unhealthy behavior questionnaire was drawn up in accordance with HRBI - risky health behavior trial. In addition, the evaluation of smoking used for health and behavioral assessment methodology 26 standard questions Q16 and alcohol use to investigate the additional use of health and behavioral assessment methodology 26 standard questions - 20, 23, 24 and 25 questions. The results showed that the 11-12 grade boys maladaptive perfectionism associated with a higher propensity to engage in tobacco smoking, alcohol consumption and increased physical activity. Meanwhile, the girls maladaptive perfectionism associated with irrational diet, less physical activity and a higher propensity to engage in tobacco smoking, and alcohol consumption. 11-12 grade boys adaptive perfectionism associated with increased physical activity. Meanwhile, the girls adaptive perfectionism associated with less physical activity and less involvement in alcohol consumption. 11-12 grade boys and girls adaptive perfectionism significantly unrelated to involvement in tobacco smoking and rational nutrition. 11-12 students Adaptive perfectionism associated with more favorable health behavior of rational nutrition case.en
dc.description.sponsorshipSocialinių mokslų fakultetaslt
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent67 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectPerfekcionizmaslt
dc.subjectadaptyvus perfekcionizmaslt
dc.subjectneadaptyvus perfekcionizmaslt
dc.subjectsveikatai nepalanki elgsena.lt
dc.subjectPerfectionismen
dc.subjectadaptive perfectionismen
dc.subjectmaladaptive perfectionismen
dc.subjectunhealthy behavior.en
dc.subject.otherPsichologija / Psychology (S006)-
dc.title11 - 12 klasių mokinių adaptyvaus ir neadaptyvaus perfekcionizmo sąsajos su sveikatai nepalankia elgsenalt
dc.title.alternativeAdaptive and Maladaptive Perfectionism Relation With Unhealthy Behavior in 11-12 Grade School Childrenen
dc.typemaster thesis-
item.grantfulltextrestricted-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptPsichologijos katedra-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
ingrida_nauburaitiene_md.pdf488.87 kBAdobe PDF   Until 2022-01-30View/Open
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

15
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

23
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.