Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125772
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Vagonis, Aidas
Title: Savanorių, veikiančių nevyriausybinėse organizacijose, įsitraukimą į veiklą skatinantys ir trukdantys veiksniai (kokybinis tyrimas)
Other Title: Factors, promoting and interfering volunteer engagement: qualitative research in non-governmental organizations
Extent: 67 p.
Date: 25-May-2015
Keywords: Savanoriai;nevyriausybinės organizacijos;įsitraukimas į veiklą;Vvolunteers;non-governmental organization;volunteer engagement
Abstract: Tyrimo tikslas - atskleisti veiksnius, skatinančius ir trukdančius savanoriams, veikiantiems nevyriausybinėse organizacijose, įsitraukti į veiklą. Tyrime dalyvavo 26 emocinės paramos tarnybos „Jaunimo linija“ savanoriai (16 moterys ir 10 vyrų), iš Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos (8 iš Vilniaus, 10 iš Kauno ir 8 iš Klaipėdos), turintys skirtingą patirtį organizacijoje (9 – mažiau nei metai, 12 – nuo vienerių iki trijų metų, 5 – daugiau kaip 3 metai) bei esantys skirtingo amžiaus (10 – 18-24 m., 7 – 25-30 m., 9 – 31 m. ir daugiau). Tiriamieji dalyvavo vienoje iš 4 organizuojamų grupinių diskusijų. Kiekvienoje dalyvavo nuo 4 iki 10 dalyvių. Grupių metu buvo diskutuojama apie tai, kas savanorius skatina ir kas trukdo įsitraukti į veiklą „Jaunimo linijoje“. Abiem klausimams diskutuoti buvo skiriama vienodai laiko. Tyrimo rezultatai leido išskirti svarbiausius veiksnius, skatinančius savanorių įsitraukimą į veiklą nevyriausybinėje organizacijoje: asmeninės naudos gavimas (kurią daugiausiai sudaro naujų žinių, įgūdžių išmokimas ar jų pagilinimas bei teigiamų emocijų gavimas), socialinis interesas, kurį sudaro bendravimas su kitais savanoriais, prasmingos veiklos atlikimas, noras padėti kitiems ir įsipareigojimas organizacijai. Taip pat buvo išskirti svarbiausi veiksniai, trukdantys savanoriams įsitraukti į veiklą nevyriausybinėje organizacijoje: organizacinės priežastys, kurias sudaro taisyklės, komunikacijos problemos bei didelis organizacijos narių pokytis, kitų savanorių pasyvumas ir prasmės nematymas teikiant paramą nemotyvuotiems (nuolatiniams ar žaidžiantiems) skambintojams.
The aim of the research: to discover the factors which promote or interfere with volunteers engagement in non-governmental organisation activities. Participants of the research: 26 Emotional Support Services „Youth Line“ volunteers (16 women and 10 men) from Vilnius, Kaunas and Klaipeda (8, 10 and 8 respectively) with different amounts of volunteering experience in the organisation (9 - less than a year, 12 - between one and three years, 5 - more than 3 years), representing several age groups (10 - 18-24 years., 7 - 25-30 years., 9 – 31years and more). Every research participant attended at least one of the 4 discussion groups, each from 4 - 10 participants. During the discussion volunteers were identifying the factors which encourage active participation and barriers which interfere with the engagement in “Youth Line” activities. Exactly the same amount of time was devoted for the discussion of both cases. The results helped to distinguish the most important factors which stimulate the engagement of volunteers in non-governmental organisation: personal benefits (which mainly consists of acquisition of the new, or improvement of already known, knowledge and skills and the gain of positive emotions); social interest, which consists of communication with other volunteers; participation in meaningful activity; desire to assist the others; commitment, responsibilities to the organisation. Furthermore, the factors which obstruct active volunteer engagement in non-governmental organisation were also distinguished: organisational reasons, which mainly consist of rules or communication issues; constant change of a large part of organisation members; passivity of other organisation members; feeling of meaninglessness when answering the calls from non-motivated (constant, non-improving or fake) callers.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125772
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

19
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

19
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.