Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125753
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Randis, Mantvydas
Title: Homoseksualių asmenų sielovados principai
Other Title: Pastoral care model of homosexual persons
Extent: 68 p.
Date: 27-May-2015
Keywords: Homoseksualūs asmenys;sielovada;principai;Homosexual persons;pastoral care;model
Abstract: Šiais laikais, ypač Vakarų pasaulyje, homoseksualizmas yra labai opi tema. Ar tai yra nuodėmė, ar būti homoseksualiu asmeniu jau yra nuodėmė, ar tai prasideda tik nuo veiksmų? Dažnai kalbant apie homoseksualizmą yra maišomos sąvokos: homoseksualizmas (homoseksualus aktas, homoseksualus elgesys) ir homoseksualas (žmogus turintis homoseksualų polinkį). Bažnyčios požiūris į šias dvi sąvokas yra aiškiai skirtingas. Bažnyčia nori padėti homoseksualams, vesti sielovadą, gelbėti. Tačiau Bažnyčia aiškiai pasako, kad homoseksualizmas - homoseksualūs veiksmai yra nuodėmė, ir visiškai netoleruoja. Pagal Šventąjį Raštą pripažįstamos tik dvi lytis, visos kitos variacijos prieštarauja natūraliai tvarkai. Šiame darbe analizuojama, su kokiomis fizinėmis problemomis susiduria žmonės propaguojantys homoseksualizmą, į kokias kitas priklausomybes jis yra panašus, kaip būtų galima jį gydyti, parodoma su kokiais iškrypimais homoseksualizmas yra susijęs, kas baisesnio po juo slepiasi. Darbe kalbama apie Bažnyčios požiūrį į homoseksualias santuokas bei homoseksualių žmonių ketinimą stoti į kunigystę. Darbe pateikiami teoriniai homoseksualių žmonių sielovados principai, kaip reikėtų su tokiais žmonėmis dirbti, analizuojama kokie kitų priklausomybių principai yra panašūs ir ar būtų galima juos panaudoti, norint padėti homoseksualiems žmonėms grįžti į heteroseksualumą.
These days especially in the western world homosexuality is an important issue. Is this a sin, is being a homosexual a sin or does it start from an action? Speaking about homosexuality, the following terms are often confused: homosexuality (homosexual act, homosexual behaviour) and a homosexual (a person with homosexual tendencies). Church approaches those two terms in two distinct ways. Church is willing to help homosexuals and to provide pastoral care. However, church makes it clear that homosexuality, i.e. homosexual actions, is a sin and is completely not tolerated. Based on the Bible, church acknowledges only two sexes and any other deviations are in conflict with natural order. This paper discusses physical problems that homosexual people face, what other addictions this reminds, how this could be treated, also it outlines disorders that homosexuality is related with and what other outrageous aspects it hides. The paper presents point of view of the church towards homosexual marriages and homosexual’s intention to become a priest. The paper provides theoretical pastoral care model of homosexual persons, how the work with these people should be carried out; the paper also discusses other similar addiction models and how these cold be applied in order to help homosexual people to return to heterosexuality.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125753
Affiliation(s): Katalikų teologijos fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.