Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125744
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Matonytė, Monika
Title: Vaikus, turinčius raidos sutrikimus ar sergančius lėtinėmis alerginėmis ligomis, auginančių mamų motinystės streso ypatumai
Other Title: Mothers maternal stress features raising children with developmental problems or suffering from chronic allergic diseases
Extent: 57 p.
Date: 16-Jan-2015
Keywords: Motinystės stresas;vaikai su raidos sutrikimais;vaikai sergantys lėtinėmis alerginėmis ligomis;Mother’s maternal stress;children with developmental disorders;children with chronic allergic diseases
Abstract: Tyrimo tikslas – palyginti ir išanalizuoti mamų, auginančių sveikus vaikus, kurių vaikai turi raidos sutrikimų ar serga lėtinėmis alerginėmis ligomis, patiriamo motinystės streso ypatumus. Tyrime dalyvavo 220 2–5 metų amžiaus vaikus auginančios mamos, iš keleto specializuotų ir paprastų Kauno darželių. Vidutinis mamų amžius 33,72 ± 5,73, Vidutinis vaikų amžius mėnesiais 55,64 ± 17,81. Mamų auginančių sveikus vaikus 108 (49,5%). Iš jų 53 (49,1%) berniukų ir 55 (50,9%) mergaičių. Mamų auginančių vaikus su lėtinėmis alerginėmis ligomis (maisto ir aplinkos alergenams) 84 (38,5%). Iš jų 48 (57,1%) berniukų ir 36 (42,9%) mergaičių. Mamų, auginančių vaikus su raidos sutrikimais (cerebrinis paralyžius, autizmas, mišrus raidos sutrikimas, emocijų ir elgesio sutrikimas, kalbos sutrikimas, miego sutrikimai, genetine liga) 41 (18,8%). Iš jų 27 (65,9%) berniukų ir 14 (34,1%) mergaičių. Darbe taikytas lietuviškai adaptuotas Motinystės streso klausimynas (Pariental Stress Index, Abidin, 1990). Klausimynas vertina tris pagrindines stresorių sritis: motinystės stresą susijusį su vaiko ir su motinos charakteristikomis, stresogeninius įvykius šeimos gyvenime. Tyrime analizuotos nuo vaiko elgesio aspektų ir nuo mamos savijautos aspektų priklausančio motinystės streso skalės. Tyrimo rezultatai parodė, kad mamų, auginančių vaikus su raidos sutrikimais patiriamas motinystės stresas yra didesnis nei mamų, kurios augina sveikus vaikus ir sergančius lėtinėmis alerginėmis ligomis. Taip pat tarp auginančių vaikus su raidos sutrikimais ir sergančius lėtinėmis alerginėmis ligomis motinystės stresas kinta esant sunkesnei ligos formai. Motinystės stresas yra susijęs su socialiniais, demografiniais rodikliais.
The aim of the study - to compare and analyze maternal stress characteristics between healthy children mothers, those who children have developmental disabilities or chronic allergic diseases. The study involved 220 mothers of children aged 2-5 years and taken place in several specialized and normal preschools in Kaunas. The mean of mothers’ age is 33.72 ± 5.73, the mean of children age is 55.64 ± 17.81 months. There was 108 (49.5%) mothers of healthy children,. 53 (49.1%) boys and 55 (50.9%) girls. 84 (38.5%) mothers of children with chronic allergic diseases (food and environmental allergens), 48 (57.1%) boys and 36 (42.9%) girls. 41 (18.8%) mother of children with developmental disabilities (cerebral palsy, autism, mixed developmental disorder, emotional and behavioral disorder, speech disorder, sleep disorders, genetic disease)., 27 (65.9%) boys and 14 (34.1%) girls. It was used Parenting Stress Index (Pariental Stress Index, Abidin, 1990). PSI has Child domain scale, Parent domain scale and Family life stressors scale. This study analyzed maternal stress using Child domain and Parent domain scales. The results showed that maternal stress is higher of mothers whose children are with developmental disabilities than mothers who are raising healthy children and those suffering from chronic allergic diseases. Increased maternal stress is associated with the severity of development disorder, with the child's disability, and with disease duration among the mothers of healthy children. Also maternal stress changes among the mothers of children with developmental disabilities and among mothers whose children has chronic allergic diseases if child needs special treatment. Maternal stress is associated with social and demographic indicators.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125744
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

12
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.