Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125738
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Adomavičiūtė, Eglė
Supervisor: Šinkariova, Liuda
Title: II tipo cukriniu diabetu sergančiųjų motyvacijos sveikatai palankiam elgesiui sąsajos su subjektyviai suvokiama sveikatos priežiūros specialisto autonomijos parama
Other Title: The relationship among patients health-related behavior motivation and perceived autonomy support in type II diabetes
Extent: 68 p.
Date: 26-May-2015
Keywords: Autonominė motyvacija;kontroliuojama motyvacija;subjektyviai suvokiama autonomijos parama;sveikatai palankus elgesys;Autonomous motivation;controlled motivation;perceived autonomy support;health-related behavior
Abstract: Tyrimo tikslas – įvertinti II tipo cukriniu diabetu sergančiųjų sąsajas su subjektyviai suvokiama sveikatos priežiūros specialisto autonomijos parama. Tyrime dalyvavo 171 sergantieji II tipo cukriniu diabetu, iš jų 72 (42%) vyrai ir 97 (57%) moterys. Sergančiųjų sveikatai palankiam elgesiui įvertinti buvo naudojamas Trumpas cukrinio diabeto kontrolės klausimynas (Toobert, Hampson, & Glasgow, 2000). Tiriamųjų motyvacijai sveikatai palankiam elgesiui nustatyti buvo naudojamas Elgesio savireguliacijos klausimynas (Williams, Rodin ir kt.1998) Tiriamųjų subjektyviai autonomijos paramai iš sveikatos priežiūros specialisto nustatyti buvo naudojamas Modifikuotas sveikatos priežiūros klimato klausimynas (Williams, Deci, 1996). Taip pat buvo pateikti sociodemografiniai klausimai. Tyrimo rezultatai parodė, jog didesnė II tipo cukriniu diabetu sergančiųjų subjektyviai suvokiama sveikatos priežiūros specialisto autonomijos parama yra susijusi su didesne autonomine motyvacija fiziniam aktyvumui, subalansuotai mitybai, cukraus kiekio kraujyje tikrinimuisi ir medikamentų vartojimui. Didesnė sergančiųjų autonominė motyvacija susijusi su geriau subalansuota mityba. Ryšiai su sergančiųjų autonomine motyvacija ir fiziniu aktyvumu, cukraus kiekio kraujyje tikrinimusi bei medikamentų vartojimu nenustatyti. Taip pat, nenustatyti statistiškai reikšmingi ryšiai su sergančiųjų kontroliuojama motyvacija ir sveikatai palankiu elgesiu: fiziniu aktyvumu, subalansuota mityba, cukraus kiekio kraujyje tikrinimusi ir medikamentų vartojimu.
The aim of the study was to assess a relationship among patients health-related behavior motivation and perceived autonomy support in type II diabetes The subjects of the study were 171 type II diabetes patients, 72 (42%) men and 97 (57%) women. Patients health-related behavior was assessed with The Summary of Diabetes Self-Care Activities measure (SDSCA) (Toobert, Hampson, & Glasgow, 2000). Patients health-related behavior motivation was measured by Treatment Self-Regulation Questionnaire (TSRQ) (Williams, Rodin ir kt.1998). Perceived autonomy support was assessed with Modified Health Care Climate Questionnaire (HCCQ) (Williams, Deci, 1996). Also they were asked some demographics questions. Results showed that the more patients perceive autonomy support from health practitioners the more autonomous is their motivation to engage in diabetes health-related behavior. Moreover, the more patients are autonomous motivated the more they engage in diet. There was no significant relationship between patients autonomous motivation and physical activity, blood sugar test and medication use. Also, there was no significant relationship between patients controlled motivation and diabetes health-related behavior.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125738
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

17
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.