Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125716
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Informatika / Informatics (N009)
Author(s): Čeidaitė, Gintarė
Title: Akustinių signalų atpažinimo sistemų prisitaikymo prie pasikeitusių aplinkos sąlygų tyrimas
Other Title: Acoustic signals recognition equipment adaptation to the various environments
Extent: 132 p.
Date: 26-Sep-2014
Keywords: atsitiktinių signalų atpažinimas;adaptyvios atpažinimo sistemos modeliavimas;atpažinimo kokybės vertinimas;random signal's recognition;adaptive recognition modelling;recognitions accurate estimation
Abstract: Žmonių mobilumui augant jiems tenka dirbti įvairiose aplinkose. Naudojama šnekos signalų atpažinimo įranga net ir skirtingose aplinkose turi užtikrinti tam tikro lygio signalų atpažinimo kokybę, tikslumą. Besiskiriančios aplinkų savybės gali sukelti nepriimtinus atpažinimo rezultatus. Darbo tikslas – išanalizuoti akustinių signalų atpažinimo įrenginio galimybes prisitaikyti prie kintančių aplinkos sąlygų bei pasiūlyti konstruktyvią prisitaikymo prie pakitusių aplinkos sąlygų metodiką. Darbe aprašomas akustinių signalų atpažintuvų prisitaikymo prie kintančių akustinių erdvių teorinis modelis. Pristatomos uždarų aplinkų akustinių savybių, įtakojančių akustinių signalų atpažinimą, vertinimo priemonės. Pateikiamas originalus akustinių aplinkų pasikeitimo momentų atpažinimo metodas, grindžiamas akustinių signalų atpažintuvų generuojamų signalų panaudojimu. Nustačius akustinių aplinkos savybių pasikeitimo momentą, pateikiami konstruktyvūs metodai akustinių signalų atpažinimo įrenginiui prisitaikyti atpažinti naujomis akustinėmis savybėmis pasižyminčioje aplinkoje generuojamus akustinius signalus. Aprašoma sukurta eksperimentinė sistema, kurios pagalba galima tirti įvairias akustinių signalų atpažinimo situacijas, prisitaikant prie pakitusių akustinių aplinkų savybių. Pateikiami atliktų eksperimentinių tyrimų rezultatai.
Due to the natural increase in everyday mobility, people face various work environments. The speech signal recognition system analysed, thus, has to ensure quality and accuracy in recognizing signals of certain level, even in different environments. Variation in environment qualities can bring unacceptable recognition results. The aim of the thesis is to analyse the potential of the acoustic signal recognition device to adjust to d environment conditions, and to propose a constructive methodology of adjusting to the changed environment conditions. A theoretical model of acoustic signal recognizers’ adjustment to changing acoustic environments is described in the work. Also, tools for evaluating enclosed environment acoustic characteristics that have an impact on acoustic signal recognition are presented. An original method of the shift in acoustic environments momenta is as well given in the work; the method is based on employing signals generated by the acoustic signals recognizers. Once the momentum of change in the acoustic environment characteristics is determined, effective methods for acoustic signal recognizer’s adaptation to recognizing acoustic signals in the environment possessing new acoustic characteristics are issued. The developed experimental system allowing exploration of various acoustic signal recognition situations by adapting to the changed acoustic environment characteristics is described. Results of the experimental investigations conducted are provided in the work.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125716
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.