Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125709
Type of publication: master thesis
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Krušinskaitė, Aistė
Title: Gender and Sport: An Analysis of Gender Specific Language in Basketball Commentaries
Other Title: Lyčių raiška sporte: lyginamoji lyčių analizė vyrų ir moterų krepšinio varžybų komentaruose
Extent: 43 p.
Date: 28-May-2014
Keywords: language;sport;gender;kalba;sportas;diskriminacija
Abstract: Summary. The aim of present paper is to compare the language used in men and women basketball commentaries, and to discuss the main influential factors for these differences to occur. Firstly, two basketball matches (women and men gold final games in London Olympics 2012) are chosen for the analysis. The first quarter of men’s game and the first quarter of women’s game are transcribed, and the data is analyzed in several aspects, which are presented below. Secondly, the discussion is referred to books and articles presenting researches on language, gender, and sports. In the theoretical part, the discussion is carried out along the topics on women involvement in sports, comparison of men and women physical bodies, gender-based occupational distribution, genders specific language in televised sports and basketball commentaries, the coverage of women’s sport in mass media, and gender specific language used by media channels. This part also argues the stereotypical point of view that still prevails in the society for acceptable and unacceptable behaviors determined by gender. In the practical part, the transcribed data is presented for the analysis in three categories: the use of statistics, the interpretation of physical contact, and gender specific descriptions and references. The discussion contains graphics, tables with finding, and relevant examples from the men and women basketball matches. The findings are discussed referring to researches carried out by scholars such as Fuller (2006), Beard (1988), Craig (2008), etc. The paper provides the conclusion of presented ideas and the conveyed facts that highlight the differences in language used by sport commentators for men and women athletes, and how the language used influences the spectators’ perception of sportsmen and sportswomen. The paper also contains the transcribed data in the appendixes.
Santrauka. Šio magistrinio darbo tikslas yra nustatyti kalbos vartojamos komentuojant vyrų ir moterų krepšinio rungtynes skirtumus ir suprasti pagrindinius įtakos veiksnius šiems skirtumams atsirasti. Pirmiausia, dvejos krepšinio rungtynės buvo pasirinktos analizei, t.y. pirmi moterų ir vyrų rungtynių dėl pirmos vietos Londono olimpinėse žaidynėse kėliniai, kuriuos transkribavus, gauta informacija panaudota analizei keliais aspektais, kurie pristatyti žemiau. Teorinė darbo apžvalga remiasi tyrimų išvadomis, kurios yra pateiktos knygose ir straipsniuose kalbos, lyčių raiškos ir sporto temomis. Teorinėje dalyje pristatomos šios temos: moterų dalyvavimas ir reikšmė sporte, vyrų ir moterų kūno sandaros skirtumai, lyčių nelygybė darbo rinkoje, krepšinio komentaruose vartojama kalba atsižvelgiant į komentuojamų sporto atstovų lytį, ir kalba vartojama televizijoje lyginant vyrų ir moterų krepšinio varžybų komentarų pateikimą. Šioje dalyje taip pat išryškinamas visuomenės stereotipinis požiūris į asmens lyties nulemtą priimtiną ir nepriimtiną elgesį. Praktinėje dalyje transkribuota medžiaga yra analizuojama šiais aspektais: statistikos pateikimas, fizinio kontakto interpretavimas, lyginant vyrų ir moterų žaidimą ir skirtingi apibūdinimai, kreipiniai, bei naudojami palyginimai atsižvelgiant į sportininkų lytį. Šioje dalyje taip pat pateikiamos lentelės ir grafikai su tyrimo duomenimis, bei tiksliniai pavyzdžiai iš vyrų ir moterų krepšinio rungtynių. Šio darbo pabaigoje pateikiamos pristatytų idėjų ir atskleistų faktų apibendrinimas, išryškinantis kalbos skirtumus komentuojant vyrų ir moterų sportininkų pasirodymą, ir kaip tai įtakoja auditorijos supratimą apie sportininko lyties svarbą. Abu transkribuoti tekstai pateikiami prieduose.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125709
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.