Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125708
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Nugaraitė, Dovilė
Title: Kiauninių (Mustelidae) helmintai
Other Title: Helminths of mustelids (Mustelidae)
Extent: 76 p.
Date: 29-May-2014
Keywords: helmintai;kanadinė audinė;juodasis šeškas;miškinė kiaunė;akmeninė kiaunė;helminths;american mink;european polecat;pine marten;stone marten
Abstract: Darbo tikslas: ištirti ir įvertinti kiauninių gyvūnų užsikrėtimą helmintais. Medžiaga helmintologinei analizei buvo surinkta 2011–2014 metais, įvairiose Lietuvos dalyse. Išsamaus helmintologinio skrodimo metodu ištirti 25 kiauninių šeimos atstovai: 9 kanadinės audinės (Neovison vison), 4 akmeninės kiaunės (Martes foina), 2 miškinės kiaunės (Martes martes) ir 10 juodųjų šeškų (Mustela putorius). Siurbikių molekuliniam identifikavimui naudoti ribosominės RNR: 18S, ITS-1, 5.8, ITS-2, 28S bei mitochondrinės DNR: NADH 1, genų fragmentai. Kiauniniuose gyvūnuose aptikti 9 helmintų taksonai: akmeninėje kiaunėje ir kanadinėje audinėje – 6, miškinėje kiaunėje – 2, juodajame šeške – 5. Pagal vidutinį gausumą ir invazijos ekstensyvumą dominuojančios parazitų rūšys buvo Isthmiophora melis ir Strigea strigis mezocerkarijos. Dauguma atvejų helmintų pasiskirstymas kiauninių gyvūnų populiacijoje yra agreguotas (s²/A>1). Didžiausias agregacijos rodiklis nustatytas siurbikėms I. melis (s²/A=635,5). DNR sekų palyginimas rodo, kad Isthmiophora hortensis (Asada, 1926) yra Isthmiophora melis (Schrank, 1788) Lühe 1909 sinonimas.
The aim of the work was to explore and determine the helminths infection of the mustelids. The material for the helminthological investigation was collected during 2011–2014 in different parts of Lithuania. Twenty-five mustelids were examined: 4 stone martens (Martes foina), 9 American minks (Neovison vison), 2 pine martens (Martes martes) and 10 European polecats (Mustela putorius). The regions for ribosomal RNA: 18S, ITS-1, 5.8, ITS-2, 28S and mitochondrial DNA: NADH-1 were used for molecular identification of flukes. Nine taxa of the parasitic worms were found: in stone marten and American mink – 6, in pine marten – 2 and in European polecat – 5. Isthmiophora melis and Strigea strigis mesocercaria had the highest mean abundance and prevalence out of the all helminths. In many cases the distribution of the helminths among population of mustelids was aggregated (s²/A>1). The highest aggregation index was determined for I. melis (s²/A=635.5). DNA sequence comparison shows that species Isthmiophora hortensis (Asada, 1926) is synonymous with Isthmiophora melis (Schrank, 1788) Lühe 1909.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125708
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

168
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.