Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125641
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Tekorius, Povilas
Title: Pastoracinės pagalbos nevaisingoms šeimoms teorinis modelis
Other Title: The theoretical pastoral help model for infertile families
Extent: 107 p.
Date: 30-May-2013
Keywords: modelis;Naprotechnologija;nevaisingumas;pastoracinė pagalba;vaisingumo pažinimas;fertility awareness;infertility;model;Naprotechnology;pastoral help
Abstract: Statistikos duomenimis, 15-20 proc. Lietuvos šeimų negali susilaukti vaikų. Vis daugiau žmonių nevaisingumą laiko liga ir siekia jį „išgydyti“ šiuolaikinėmis technologijomis, kurių dažna prieštarauja Bažnyčios mokymui. Krikščioniškosios antropologijos požiūriu, naujos gyvybės sukūrimas yra prokreacijos aktas, kai lytiniu aktu, kylančiu iš meilės santuokoje, pradedamas ir pagimdomas kitas asmuo, orumu ir verte prilygstantis savo tėvams. Negali būti meilės be vaikų (dirbtinai užkertant kelią naujos gyvybės atsiradimui) ir vaikų be meilės (kai santuokinį lytinį aktą atstoja technologijos). Žmogaus gyvybė yra šventa iš prigimties, todėl Bažnyčios mokymas, siekdamas pagelbėti nevaisingoms šeimoms, visų pirma siekia apsaugoti žmogaus, kaip unikalaus individo orumą, kilnumą bei vertingumą. Nevaisingumas – būklė, kai pora nepastoja arba moteris nesugeba išnešioti ir pagimdyti sveiko vaiko – kelia daug emocinių ir psichologinių problemų. Nevaisingumą dažnai lemia psichosomatinės priežastys, jam turi įtakos aplinkos veiksniai ir gyvenimo būdas. Aiškintis nevaisingumą sukeliančias priežastis svarbu dėl nevaisingumo prevencijos. Bažnyčios mokymui neprieštaraujantis etiškas vaisingumo gydymas – Naprotechnologija, kuri remiasi Kreitono vaisingumo pažinimo modeliu. Šeimai, trokštančiai susilaukti palikuonių, kartais pakanka pažinti savo vaisingumą. Nevaisinga Katalikų šeima patiria dvasinę krizę, įtampą, jai kartais sunku surasti savo vietą bendruomenėje. Labai dažnai stinga reikalingos informacijos dėl siūlomo gydymo etikos. Apžvelgus pastoracinės pagalbos patirtį užsienio šalyse bei įvertinus esamą padėtį Lietuvoje sukurtas teorinis pastoracinės pagalbos nevaisingoms šeimoms modelis.
Statistics show that 15-20 % of Lithuanian families are unable to bear children. More and more people think about infertility as a condition and seek to “cure” it with the help from modern medical technologies, which are often in conflict with the Church's teaching. From Christian anthropologic point of view, the creation of new life is the act of procreation: when during sexual act caused by love in marriage another person who equals in dignity and merit to his or her parents is conceived and given birth. There can’t be love without children (artificially preventing the emergence of new life), and children without love (technological intervention which replaces the conjugal sexual act). Human life is sacred by nature. Therefore, the Church’s teaching in order to help infertile families especially strives to protect the human being as a unique individual with dignity and merit. Infertility is biological inability of a person to contribute to conception and also state of a woman who is unable to carry a pregnancy to full term. It causes a lot of emotional and psychological problems. Psychosomatic reasons of infertility are often influenced by environmental factors and lifestyle. To understand infertility causes is important for the prevention of infertility. NPT (Natural Procreative Technology), ethical infertility treatment based on Creighton Model FertilityCareTM System, does not contradict with the teachings of the Catholic Church. Sometimes the fertility awareness is enough to achieve pregnancy. Infertile Catholic family experiences both personal, medical, social and spiritual crisis, it becomes difficult to find their place in the church community, often there is lack of the necessary information about proposed treatment’s ethics. By reviewing pastoral support experience in foreign countries and considering the current situation in Lithuania the theoretical pastoral help model for infertile families is developed.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125641
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.