Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125634
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGražulevičienė, Regina-
dc.contributor.authorLekavičiūtė-Gadal, Jurgita-
dc.date.accessioned2020-12-23T02:18:47Z-
dc.date.available2020-12-23T02:18:47Z-
dc.date.issued2008-02-01-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/125634-
dc.description.abstractTraffic noise is considered as a one of the most severe sources of environmental constrains in European Union. Long-term noise exposures has a wide range of effects on individuals, ranging from disturbance, annoyance to chronic stress and increase the risk of hypertension, myocardial infarction and other cardiovascular diseases. As most of the risk factors studied in relation with noise increase risk of cardiovascular disease for persons exposed to noise; therefore the main attention in noise epidemiology is given to mostly spread ischemic heart disease. It is necessary to determine individual noise exposure and have appropriate system of gathering new cases of myocardial infarction aiming at evaluation of traffic noise influence on myocardial infarction risk. The objective of this research was to assess road traffic noise in Kaunas city and to evaluate its influence on myocardial infarction risk. In this research transport noise modeling using GIS was carried out in Kaunas city, noise level measurements were performed, personal exposure level to all participants of the study was rated and the relationship between noise exposure and myocardial infarction risk was established. In this research traffic noise effect on human health assessing individual exposure of living place and controlling influence of confounding factors was assessed for the first time in Lithuania. A lot of GIS functions were used in this research: address geocoding, spatial analysis and modeling, scientific visualization of analysis results. Noise modeling was performed using Mapnoise software, integrated environmental and health database was created. For the first time in Lithuania 24 hours and night time noise exposures in living place for myocardial infarction risk was assessed applying modeling for determination of individual exposition.en
dc.description.abstractTransporto keliamas triukšmas yra vienas iš dažniausių visuomenės nepasitenkinimą keliančių aplinkos veiksnių Europos Sąjungoje. Ilgalaikis poveikis triukšmu gali sukelti įvairų poveikį individui: nuo dirginimo, sukelto nuolatinės įtampos ir streso, arterinio kraujospūdžio padidėjimo, iki miokardo infarkto ir kitų širdies ir kraujagyslių ligų rizikos padidėjimo. Kadangi dauguma rizikos veiksnių, tirtų ryšium su triukšmu, didina širdies ir kraujagyslių ligų riziką triukšmo veikiamiems asmenims, tad pagrindinis dėmesys triukšmo epidemiologijoje yra skiriamas labiausiai paplitusiai išeminei širdies ligai. Siekiant nustatyti transporto keliamo triukšmo įtaką miokardo infarkto rizikai, būtina kuo tiksliau nustatyti individualią triukšmo ekspoziciją ir turėti tinkamą duomenų surinkimo sistemą apie naujai kylančius miokardo infarkto atvejus. Šio darbo tikslas buvo nustatyti kelių transporto keliamą triukšmą Kauno mieste ir ištirti jo ryšį su miokardo infarkto rizika. Tyrimo metu buvo atliktas transporto keliamo triukšmo Kauno mieste modeliavimas, atlikti natūriniai triukšmo lygio matavimai, naudojant GIS, kiekvienam tiriamajam asmeniui buvo priskirta atitinkama individuali ekspozicija ir buvo nustatytas ryšys tarp ekspozicijos triukšmu ir miokardo infarkto rizikos. Šiame darbe pirmą kartą Lietuvoje nagrinėjamas triukšmo poveikis gyventojų sveikatai, įvertinant individualią gyvenamosios vietos ekspoziciją ir kontroliuojant ryšį iškreipiančiųjų veiksnių įtaką. Tyrime panaudotas platus GIS analizės funkcijų spektras: adresų geokodavimas, erdvinė analizė ir modeliavimas, mokslinis analizės rezultatų vizualizavimas. Atliktas triukšmo modeliavimas, naudojant Mapnoise programinę įrangą, sukurta vieninga aplinkos veiksnių ir sveikatos duomenų bazė. Pirmą kartą Lietuvoje įvertintas gyvenamosios aplinkos paros ir nakties triukšmo poveikis miokardo infarkto rizikai, taikant modeliavimą individualiai ekspozicijai nustatyti.lt
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent27 p.-
dc.language.isoen-
dc.subjecttraffic noiseen
dc.subjectmyocardial infarction risken
dc.subjectGISen
dc.subjecttransporto triukšmaslt
dc.subjectmiokardo infarkto rizikalt
dc.subjectGISlt
dc.subject.otherEkologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)-
dc.titleTraffic noise in Kaunas city and its influence on myocardial infarction risken
dc.title.alternativeTransporto triukšmas Kauno mieste ir jo įtaka miokardo infarkto rizikailt
dc.typedoctoral thesis-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptAplinkotyros katedra-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

1
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.