Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125603
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSpaičienė, Jurgita-
dc.contributor.authorBudriūnas, Justas-
dc.date.accessioned2020-12-23T02:16:33Z-
dc.date.available2020-12-23T02:16:33Z-
dc.date.issued2010-06-10-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/125603-
dc.description.abstractŠiuolaikinėse teisinėse sistemose įtvirtintų įmonės vadovo fiduciarinių pareigų instituto tikslas - apsaugoti įmonės (akcininkų) interesus nuo įmonės vadovo veiksmų. Vadovaudamasis fiduciarinėmis pareigomis, įmonės vadovas privalo veikti išimtinai įmonės interesams. Šio darbo problema yra ta, kad įmonės vadovas veikdamas išimtinai įmonės (akcininkų) interesams įmonės nemokumo laikotarpiu, pažeistų įmonės kreditorių teises bei interesus. Šiam darbui keliami šie uždaviniai : (1) išsiaiškinti privataus juridinio asmens vaidmenį teisinėje sistemoje; (2) pateikti įmonės vadovo fiduciarinių pareigų sampratą ir reglamentavimą tarptautiniame kontekste; (3) atskleisti įmonės nemokumo atsiradimo momentą bei teisines pasekmes; (4) išsiaiškinti, kokį poveikį daro įmonės nemokumas privataus juridinio asmens vadovo fiduciarinėms pareigoms. Šio darbo tikslas – išsiaiškinti įmonės vadovo fiduciarines pareigas bei atsakyti į klausimą, ar keičiasi įmonės vadovo fiduciarinės pareigos įmonei esant nemokiai. Šio darbo objektas – privataus juridinio asmens fiduciarinės pareigos. Įgyvendinant darbo tikslą, daugiausia dėmesio buvo skiriama įmonės vadovo fiduciarinių pareigų ir įmonės nemokumo sąvokų sampratoms bei įmonės vadovo fiduciarinių pareigų pasikeitimo nustatymui ryšium su įmonės nemokumu. Šis iškeltas tikslas darbe sėkmingai įgyvendintas – vadovaujantis Lietuvos bei tarptautine teismų praktika, įstatymais bei moksline literatūra. Vadovaujantis JAV (išskyrus Šiaurės Karolinos valstiją) ir Didžiosios Britanijos teismų praktika įrodyta, jog šiose šalyse, įmonės vadovo fiduciarinės pareigos įmonės nemokumo laikotarpyje keičiasi, t.y. nuo nemokumo finansinės būsenos konstatavimo arba įmonei esant ant nemokumo ribos, (Didžiojoje Britanijoje, vadovaujantis teismo išaiškinimu Re MDA Investment Management Ltd. bankroto byloje) įmonės vadovas privalo veikti išimtinai kreditorių interesams. Lietuvos teisės aktų ir teismų praktikos analizė parodė, jog mūsų šalyje yra tik viena teisės norma, netiesiogiai patvirtinanti apie įmonės vadovo fiduciarinių pareigų pasikeitimą įmonės nemokumo laikotarpyje. Darbo autorius, atliko kreditorinių reikalavimų patenkinimo bankroto bylose statistikos analizę, kuri leido išrinkti priimtiniausią įmonės vadovo fiduciarinių pareigų pasikeitimo modelį Lietuvos valstybei. Šis įmonės vadovo fiduciarinių pareigų pasikeitimo modelis, esant įmonei ant nemokumo ribos, galėtų būti tiesiogiai įtrauktas į teisės aktus bei užtikrint Atlikus tyrimą, darytina išvada, jog iškelta hipotezė, kad įmonės vadovo fiduciarinės pareigos keičiasi įmonės nemokumo laikotarpyje, patvirtinta.lt
dc.description.abstractThe title of this work is: do the fiduciary duties of director of the company change during the period of insolvency? The problem of this work is that lots of directors of companies uses creditors funds and deepens the company insolvency. It’s because they have a fiduciary duty to act in the best interests of their company, so they are trying to get back their company to solvency. The actuality. The main purpose of every company is to get the bigger profit in what their work. Often, profit enforces the director of the company to take untenable, risky business decisions independently of other subjects’ interests. In modern law countries, the fiduciary duties of director of the company are the main protector for other subjects (most often shareholders) from useless, conflicting business decisions. According to the statistics department of Lithuania and data of Lithuanian courts, there were 957 company bankruptcy cases in 2008 and 1409 company bankruptcy case in 2009. Constantly rising numbers of bankruptcy procedures in Lithuania show that more and more companies faces the insolvency financial stage during the economical crisis in the world, so proper regulation of directors fiduciary duties become more and more important question in every countries legal system. Insolvency of the company establishes specific relationships between company and the creditors of the company. In the financial period of insolvency, company starts to use creditors’ resources, to get back to the financial period of solvency. The director of the company has a fiduciary duty to act in the best interests of the company, seek for the profit and the maximization of shareholders wealth. But during the financial period of insolvency, the director of the company in some kind has a duty to act in the best interests of company creditors, because during the insolvency company uses creditors’ funds. This ambiguous situation in the company directors’ work rise up the legal problem: do the fiduciary duties of director of the company change during the period of insolvency? Object of the work – the fiduciary duties of directors of the private legal entity. The following tasks were set for this work: 1. to find out the role of companies’ in legal system; 2. reveal the concept of company directors fiduciary duties in Lithuania and other countries; 3. reveal the appearance of financial insolvency in the company 4. detect the influence of insolvency for fiduciary duties of company director. The objective of this work is to analyse the directors of the company fiduciary duties during the period of insolvency. Do they have to have to act in the best interests of the company (shareholders) or do they have to act in the best interests of creditors during the insolvency period. The set objective has been implemented successfully – the fiduciary duties of directors during the period of insolvency were formed following the Lithuanian and international precedents, laws and scientific literature. The analysis of case precedent in USA and Great Britain, showed that in these countries the fiduciary duties of directors’ changes during the period of insolvency. So from the beginning of insolvency the directors of companies have a fiduciary duty to act in the best interests of the company. There was one exception in the North Carolina state, where in the case In re Maxx Race Cards court said that the fiduciary duties of companies directors didn’t change in the insolvency period, except if they are violating the fiduciary duty to act bona fide. According to Lithuanian bankruptcy law, director of an insolvent company has a duty to apply to the court for bankruptcy case to the company. This is indirect prove that fiduciary duties of directors’ changes during the period of insolvency. After the research, the conclusion can be made that the hypothesis that the fiduciary duties of the director of the company changes in the period of insolvency, has been confirmed. This work analyzes new legal problem that has not been examined yet in the Lithuanian legal doctrine nor in scientific literature. In Lithuanian laws and case precedents we can’t find the direct statement, that fiduciary duties of directors’ of the company, changes during the period of insolvency. The topic of this work is also actual in nowadays, because of economic crisis, lots of companies are insolvent and there has to be the legal statements which would protect companies’ creditors from deepening insolvency.en
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent37 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectfiduciarinės pareigoslt
dc.subjectįmonės nemokumaslt
dc.subjectįmonės vadovaslt
dc.subjectfiduciary dutiesen
dc.subjectinsolvencyen
dc.subjectdirector of the company.en
dc.subject.otherTeisė / Law (S001)-
dc.titleAr keičiasi įmonės vadovo fiduciarinės pareigos įmonės nemokumo laikotarpyje?lt
dc.title.alternativeDo the fiduciary duties of director of the company change during the period of insolvency?en
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptViešosios teisės katedra-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.