Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125543
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Šlapikas, Tomas
Title: 9-12 klasių mokinių įsitraukimo į kompiuterinius žaidimus sąsajos su savo vertinama sveikata ir prisitaikymu mokykloje
Other Title: The Relation between Involvement in Computer Games and Self-rated Health as Well as Adjustment at School among 9-12th Grade Students
Extent: 64 p.
Date: 23-May-2016
Keywords: Įsitraukimas į kompiuterinius žaidimus;savo vertinama sveikata;prisitaikymas mokykloje.;Involvement in computer games;self-rated health;adjustment at school.
Abstract: Tyrimo tikslas – nustatyti 9–12 klasių mokinių, vaikinų ir merginų, įsitraukimo į kompiuterinius žaidimus, savo sveikatos vertinimo ir prisitaikymo mokykloje rodiklius bei jų sąsajas. Tyrime dalyvavo 703 9–12 klasių mokiniai iš Kėdainių miesto gimnazijų, iš jų 334 vaikinai (46,9 %) ir 378 merginos (53,1 %). Tyrimo dalyviai užpildė klausimyną, sudarytą iš keturių metodikų: Internetinio žaidimo sutrikimo skalę (angl. Internet Gaming Disorder Scale (IGDS-SF9)), autoriai – Pontes, Griffiths, 2015; Savo sveikatos vertinimo bei svaigalų vartojimo klausimyną – sudarytas A. Goštauto, 1999; Prisitaikymo mokykloje klausimyną – sudarytas A. Goštauto, remiantis Goštautas, Rugevičius, 1979; Kalėdienė, ir kt., 1999; Kuzminskis ir kt., 1973, darytais darbais. Tyrime nustatyta, jog vaikinai dažniau ir ilgiau žaidžia bei yra labiau įsitraukę į kompiuterinius žaidimus negu merginos. Jaunesni vaikinai dažniau žaidžia kompiuterinius žaidimus bei yra stipriau įsitraukę į juos negu vyresnių klasių vaikinai, jaunesnių klasių merginos dažniau ir ilgiau žaidžia kompiuterinius žaidimus, tačiau nesiskiria įsitraukimo į juos stiprumu. Vaikinai savo sveikatą vertina geriau negu merginos. Jaunesnių ir vyresnių klasių mokinių savo sveikatos vertinimas nesiskiria. Vaikinai savo bendrą prisitaikymą mokykloje vertino kaip blogesnį negu merginos, įskaitant ir blogesnį mokyklos taisyklių laikymąsį, namų darbų atlikimą, požiūrį į elgesį mokykloje, mokymąsi ir mokymui skiriamą laiką, tačiau geriau vertino savo mokymosi krūvio įveikimą. Vyresnių ir jaunesnių klasių mokinių prisitaikymas mokykloje nesiskiria. Kuo stipriau moksleiviai įsitraukę į kompiuterinius žaidimus, tuo prasčiau vertina savo sveikatą. Kuo stipriau merginos įsitraukusios į komputerinius žaidimus, tuo prasčiau vertina savo prisitaikymą mokykloje, prasčiau sekasi bendrauti su mokytojais, mažiau dalyvauja užklasinėse veiklose, skiria mažiau laiko mokymuisi bei turi prastesnį požiūrį į jį. Kuo stipriau vaikinai įsitraukę į kompiuterinius žaidimus, tuo prasčiau įveikia mokymosi krūvį, prasčiau sekasi bendrauti su mokytojais.
The aim of the research is to set 9-12 form students, teenage boys and girls, involvement in computer games, self-rated health and adjustment at school indicators and their links. 703 9-12 form students from Kėdainiai gymnasiums participated; 334 (46,9%) boys; 378 girls (53,1%). To perform a survey, “Internet Gaming Disorder Scale (IGDS-SF9)“, “Adjustment at school questionnaire“ and “Health Assessment and Alcohol consumption“ were used. The results of the study showed that teenage boys played more frequent, for longer periods and were more involved in computer games than teenage girls. Younger teenage boys played more frequent, were more involved than older boys, younger girls played more frequent and for longer periods of time than older girls, but did not differ in involvement in computer games. Teenage boys‘ self-reported health was better than teenage girls‘. Younger and older students did not differ in self-report health. Teenage boys‘ overall adjustment in school was worse than girls; boys reported worse compliance with rules, learning, time dedicated to learning, but it was found that boys were better at overcoming learning load than girls. No difference was found between younger and older students in school adjustment. The more students were involved in computer games, the worse was their health. The more girls were involved in computer games, the worse was their self adjustment at school, communication with teachers, they are less involed in extracurricular activities, they spend less time learning and have worse attitude towards it. The more boys were involed in computer games, the worse they were at overcoming learning load, communication with teachers.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125543
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.