Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125537
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Vainalavičiūtė, Raimonda
Supervisor: Jakštaitė, Gerda
Title: Karo su terorizmu sėkmingos pabaigos vaizdavimas JAV retorikoje
Other Title: The U.S. Perception of Successful Ending in the War on Terror
Extent: 82 p.
Date: 23-May-2016
Keywords: Karas su terorizmu;terorizmas, JAV;Obama;Bušas;konstruktyvizmas.;War on terror;terrorism;US;Bush;Obama.
Abstract: Praėjo 15 metų nuo karo su terorizmu paskelbimo, tačiau pastarieji įvykiai Europoje ir naujai iškilusi ISIL grėsmė tik parodo suintensyvėjusius teroristinius išpuolius ir šios temos svarbą tarptautinėje politikoje. Šiame magistriniame darbe yra pristatomi karo su terorizmu sėkmingos pabaigos vaizdavimo JAV retorikoje rezultatai. Šiuo darbu yra atkreipiamas dėmesys į tai, kad nuo 2001 m. deklaruojami siekiai laimėti karą su terorizmu, tačiau atrodo, kad nėra tikslaus įsivaizdavimo kaip atrodytų sėkminga pabaiga tokio pobūdžio kare. Kadangi JAV pirmoji paskelbė karą, kyla klausimų ar ši didžioji galybė įsivaizduoja karo su terorizmu pabaigą? Jei taip, tada kaip yra įsivaizduojama sėkminga karo pabaiga? Šiuo magistrinio darbo tikslas yra išsiaiškinti kaip buvo vaizduojama JAV karo su terorizmu pabaiga prezidentų Dž. Bušo ir B. Obamos kadencijų laikotarpiais, atsakant į penkis uždavinius: (1) susidarant tyrimo strategiją, (2) išanalizuojant karo su terorizmu pabaigos vaizdavimą Dž. Bušo pirmosios kadencijos retorikoje ir strateginiuose dokumentuose, (3) to pačio ieškant Dž. Bušo antroje kadencijoje, (4) B. Obamos retorikoje pirmoje ir (5) antroje kadencijoje, susitelkiant į darbo objektą – karo su terorizmu sėkmingos pabaigos vaizdavimas JAV retorikoje. Atliekant tyrimą iš konstruktyvistinės tarptautinių santykių teorijos perspektyvos ir pasitelkiant turinio bei dokumentų analizės metodus buvo išanalizuota: 11 strateginių dokumentų ir 4557-ios JAV prezidentų Dž. Bušo ir B. Obamos kalbos. Tyrimas pateikė atsakymus į 6 analizės aspektus: (1) ar deklaruojamas karas su terorizmu (kadangi buvo pastebėtas B. Obamos retorikos pokytis nuo prieš tai buvusio prezidento), tada atsakant (2) ar yra įsivaizduojama karo su terorizmu pabaiga, (3) kaip atrodo karo su terorizmu pabaiga, (4) kokios priemonės naudojamos kariaujant, (5) kur vyko pagrindinė karo su terorizmu mūšio vieta, (6) kas buvo laikoma pagrindiniu priešu kare. Rezultatai patvirtino ginamąjį teiginį, jog JAV valstybės pareigūnai kalbėjo apie sėkmingą pabaigą kare su terorizmu, tačiau neturėjo konkretaus sėkmingos pergalės įsivaizdavimo. Buvo užsimenama tiek Dž. Bušo, tiek B. Obamos kadencijų laikotarpiais apie būtinybę turėti ilgalaikę strategiją, norint nugalėti teroristus, kuri apimtų diplomatines priemones, demokratijų plėtrą, visuomenių savanorišką radikalios, teroristinės ideologijos atmetimą. Tačiau šios užuominos nebuvo plėtojamos retorikoje.
After 15 years of declaration on war on terror, the World is still being threatened by terrorism and especially by a newly increased terror group ISIL attacks. This shows that even after all these years terrorism topic remains important in international relations. This Master Thesis presents the results on war on terror successful ending. This research tries to focus attention on the 2001 declaration on war and the goal to win against the terrorism, however it looks like the leaders are just talking and do not have the exact perception on how the successful ending would look like. The U. S. was the first state that made the declaration on war but do the leaders of this superpower perceives the end of war on terror? If yes, then how would the successful ending look like? The goal of this research is to find out how the successful ending of war on terror was perceived during G. W. Bush and B. Obama presidencies. This research paper answers to five aims: (1) makes a methodological framework, (2) analyzes the perception on war on terror ending in G. W. Bush first term rhetoric and strategic documents, (3) does the same of the second term of G. W. Bush, (4) analyzes the rhetoric and strategic documents of the first B. Obama’s term and (2) the second term. While answering to these goals this paper tries to focus on the main object of thesis – the successful ending of war on terror in the U. S. rhetoric. Constructivism was the main theory of international relations used in this research. Eleven strategic documents and 4557 speeches of G. W. Bush and B. Obama were analyzed using the content and document analysis methods. The research provided answers to the six main analysis aspects: (1) if the war on terror was declared, (2) if the war on terror successful ending was perceived, (3) how the successful ending would look like, (4) what kind of measures were used against terrorism, (5) where was the main war on terror scene, (6) who was the main enemy in the war? The results of research confirmed the hypothesis that the U.S. officials talked about the successful ending, however they did not have the exact perception how the end would look like. G. W. Bush and B. Obama stressed the importance of the long term perspective which would focus on democracies, freedom spread but these ideas had not been developed in the rhetoric.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125537
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
raimonda_vainalaviciute_md.pdf969.08 kBAdobe PDF   Until 2021-12-31View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.