Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125530
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Brazauskienė, Kristina
Title: Savikontrolės vaidmuo paauglių įsitraukimo į patyčias ir narkotinių medžiagų vartojimo sąsajoje
Other Title: The role of self – control in the relationship of adolescents’ bullying and substance use
Extent: 67 p.
Date: 25-May-2015
Keywords: Moksleiviai;paauglystė;patyčios;narkotinių medžiagų vartojimas;savikontrolė;Students;adolescence;bullying;substance use;self – control
Abstract: Tyrimo tikslas – nustatyti sąsajas tarp paauglių įsitraukimo į patyčias, narkotinių medžiagų vartojimo ir savikontrolės bei išsiaiškinti jos vaidmenį patyčių ir narkotinių medžiagų vartojimo sąsajoje. Tyrime dalyvavo 205 Kaišiadorių progimnazijos mokiniai: 112 berniukų (54,6 proc.) ir 93 mergaitės, jų amžius svyravo nuo 13 iki 15 metų, amžiaus vidurkis – 13,67 metų. Tiriamieji buvo apklausiami klasės valandėlių bei žmogaus saugos pamokų metu, gavus raštiškus mokyklos direktorės bei tiriamųjų tėvų sutikimus. Tyrimą atlikti padėjo mokyklos psichologė. Patyčių mastui ir vaidmenims nustatyti buvo naudojamas R. Povilaičio ir J. Valiukevičiūtės (2006) klausimynas, narkotinių medžiagų vartojimui nustatyti pasirinkti R. Jessor ir kt. (1992) Sveikos elgsenos klausimyno klausimai apie tabako, alkoholio, marihuanos ir kitų narkotinių medžiagų vartojimą. Savikontrolei įvertinti pasirinkta J. Tangey ir kitų (2004) sukurta Savikontrolės skalė. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog į patyčias įsitraukę paaugliai narkotines medžiagas vartoja dažniau nei į jas neįsitraukę. Patyčiose atliekantys skriaudėjo – aukos vaidmenį vartoja daugiau alkoholio lyginant juos su skriaudėjais ir aukomis. Taip pat išaiškėjo, kad į patyčias įsitraukę paaugliai pasižymi žemesne savikontrole nei į jas įsitraukę mokiniai bei, kad skriaudėjų – aukų savikontrolė žemesnė nei į patyčias neįsitraukusių paauglių. Analizuojant narkotinių medžiagų vartojimo ir savikontrolės sąsajas paaiškėjo, kad šias medžiagas vartojantys paaugliai pasižymi žemesne savikontrole nei nevartojantys mokiniai. Nagrinėjant šių medžiagų vartojimą atskirai, paaiškėjo, kad tabaką, alkoholį ar kitas narkotines medžiagas vartojantys paaugliai pasižymi žemesne savikontrole nei jų nevartojantys. Sudarius regresijos modelį paaiškėjo, kad didesnė tikimybė narkotines medžiagas vartoti yra tiems mokiniams, kurie yra įsitraukę į patyčias ir pasižymi žemesne savikontrole. Savikontrolė patyčių ir narkotinių medžiagų vartojimo sąsają veikia kaip mediatorius.
The purpose of this study was to find out the relationships between adolescent bullying, substance use and the self – control and to clarify the role of self – control in the relationship between bullying and substance use. There were 205 participants who are the students of the progymnasium in Kaisiadorys. 112 (54,6 %) of participants were boys and 93 girls; the age was 13 – 15, average 13,67. Students were interviewed during the lessons with the permissions of the school director and adolescents’ parents. The school psychologist helped to administrate the questionnaires. Bullying and adolescents roles in it were measured with R. Povilaitis and J. Valiukevičiūtė (2006) questionnaire, the use of substance was assessed with the questions from R. Jessor et al. (1992) Health Behavior Questionnaire which ask about the use of tobacco, alcohol, marihuana and other psychoactive substance. Self – control was assessed by J. Tangney et al. (2004) Self – Control Scale. The results of the study have shown that adolescents who are involved in bullying are taking more psychoactive substances. Students whose role in bullying is bully/victim are taking more alcohol than bully or victim. Also became clear that adolescents who involved in bullying have lower self – control than not involved students and bully/victim self – control is lower than not involved students. Adolescents who use tobacco, alcohol or other psychoactive substances have lower self – control than non – users. There is a higher possibility to use various substances if student has a lower self – control and are involved in bullying. Finally, self – control is a mediator in the relationship between bullying and the use of psychoactive substances.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125530
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

14
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.