Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125488
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Gečas, Justas
Supervisor: Klivis, Edgaras
Title: Stasio Pilkos kūrybinė ir organizacinė veikla išeivijoje: neskelbtų šaltinių apžvalga
Other Title: Stasio Pilkos creative and organizational activities in emigration: an overview of unpublished sources
Extent: 59 p.
Date: 2-Jun-2011
Keywords: Stasys Pilka;veikla;išeivija;Stasys Pilka;emigration;activities
Abstract: Šiame darbe, „Stasio Pilkos kūrybinė ir organizacinė veikla išeivijoje: neskelbtų šaltinių apžvalga“, bus atklikta nepublikuotų šaltinių bei išeivijos spaudoje publikuotų archyvinių dokumentų tipizacija, klasifikacija ir analizė. Šio darbo tema yra aktuali tuo, jog S. Pilkos asmenybė yra mažai tyrinėta, ir įdomi ne tik savo nuopelnais, bet ir asmeninėmis S. Pilkos savybėmis. S. Pilka – žmogus, kuris niekada nenusižengdavo savo principams, todėl niekada nedirbo kitokio darbo, tik menkai apmokamoje meninėje srityje. Šio darbo tikslas atskleisti tipizuotų ir analizuotų šaltinių medžiagą apie S. Pilkos, kaip asmenybės nuopelnus Lietuvos išeivijos teatrui. Darbe bus parodytas S. Pilkos, kaip menininko įvairiapusiškumas skirtingose meno srityse, tokiose kaip: režisūra, aktoriniai darbai, kritikos ir publicistikos straipsniai, teatrologo – istoriografo amplua ar gigantiški leidėjo užmojai. Minėtame darbe nepublikuoti šaltiniai yra analizuojami chronologine tvarka, o tipizuojami pagal S.Pilkos asmenines, profesines savybes ir autobiografinę liniją.
In this work “Stasio Pilkos creative and organizational activities in emigration: an overview of unpublished sources”, I will be doing classification, analysis and epitomize an unpublished and published archive documents about S. Pilka in the period when he lived in United States Of America. I chose to write my work about S. Pilka not just because his personality is poorly researched, but this man’s merits have left a great trace in the Lithuanian emigrant’s theatre history also. S. Pilka is a man who dedicated his life to the art and have never worked different job except where was involved creativity, theatre ect. He is a man, which never violate his principles and worked only in the arts range. The aim of this work epitomize disclose and analyze the sources of the material on S. Pilka, and his personal contribution to Lithuanian emigrants theater. In this work S. Pilka shown as an artist in different fields of art such as: play directing, acting works, writing critical articles, theater critic - historiographer role and his as a publisher's giant ambitions. In this work, all three work parts of unpublished sources are analyzed by chronological order and epitomize professional qualities and autobiographical line of S. Pilka.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125488
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
justas_gecas_md.pdf966.46 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.