Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125475
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Milušauskienė, Justė
Title: Visuomenės komunikavimo tarnystės prioritetai Katalikų Bažnyčioje Lietuvoje
Other Title: The priorities of social communication ministry in the Catholic Church in Lithuania
Extent: 91 p.
Date: 28-May-2012
Keywords: komunikacija;visuomenės komunikavimas;teologinės visuomenės komunikavimo perspektyvos;pastoracinis visuomenės komunikavimo planas;communication;social communication;theological perspectives in social communication;pastoral plan for social communication
Abstract: Darbe analizuojama visuomenės komunikavimo koncepcija, teologinės perspektyvos ir Bažnyčios mokymas šiuo klausimu, siekiant nustatyti visuomenės komunikavimo prioritetus Katalikų Bažnyčioje Lietuvoje. Teigiama, kad komunikacijos pagrindas glūdi Švenčiausiosios Trejybės paslaptyje ir todėl visais savo aspektais komunikacija siejasi su teologija. Komunikavimas yra ne tik viena iš Bažnyčios veiklų, bet pagrindinė pastoracinė visos Bažnyčios apaštalavimo veiklos dimensija. Visuomenės komunikavimo tarnystė privalo būti įtraukta į pastoracinę Katalikų Bažnyčios Lietuvoje veiklą, prioritetais laikant nacionalinį pastoracinį visuomenės komunikavimo planavimą, kunigų ir pastoracinių darbuotojų ugdymą visuomenės komunikavimo srityje, ryšių su visuomene ir krizių valdymo veiklą bei reprezentacinio – evangelizacinio internetinio puslapio sukūrimą bei palaikymą. Darbe atlikto teorinio tyrimo rezultatai gal būti naudingi kai kurių visuomenės komunikavimo tarnystės trūkumų Katalikų Bažnyčioje Lietuvoje atpažinimui bei pašalinimui.
The paper „The priorities of social communication ministry in the Catholic Church in Lithuania“ analyses the concept, theological perspectives and Church teaching on social communication to identify the priorities of social communication ministry in Catholic Church in Lithuania. It is argued, that communication has its roots in the mystery of the Holy Trinity and therefore communication is related to theology in every its aspect. Communication is not only one sector of the Church activities, but the major pastoral dimension of all Church apostolates. Social communication ministry must be integrated into the pastoral ministry of Catholic Church in Lithuania, giving the priorities to national pastoral planning for social communications, education of priests, religious and laity in social communication, public relations activities, including crisis management and creating and maintaining the representative – evangelising webpage. The results of the conducted analysis may be useful for identifying and filling up some gaps in social communication ministry in Catholic Church in Lithuania.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125475
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 1, 2021

Download(s)

72
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.