Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125444
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Šilkaitytė, Rūta
Title: Parama universiteto bakalauro lygmens studentams vykdant mentorystę: dėstytojo ir studento akademinis santykis
Other Title: Support for the Bachelor Degree Students Through Mentoring: Academic Relation Between Lecturer and Student
Extent: 74 p.
Date: 25-May-2016
Keywords: Parama;universitetinės studijos;dėstytojas;studentas;mentorystė.;Support;university studies;lecturer;student;mentoring.
Abstract: Tyrimo problema. Universitetinių studijų metu studentai nesulaukia pakankamai kryptingos pagalbos, kuri padėtų spręsti iškilusias problemas bei tobulintų savo asmeninius bei profesinius įgūdžius. Tyrimo objektas. Mentoriaus teikiama mokymosi parama studentams. Tyrimo tikslas. Sukurti grindžiamąją teoriją apie paramą universiteto bakalauro lygmens studentams vykdant mentorystę. Tyrimo metodai. Grindžiamoji teorija pasirinkta kaip tyrimo strategija, norint užfiksuoti mentorystės procesą universitetinėse bakalauro lygmens studijose, ši teorija yra kartu ir tyrimo strategija, ir gautų duomenų analizės metodas. Rezultatai. Sukurta Grindžiamoji teorija: „Vienas dėstytojas iš vis į visus klausimus atsakydavo, pas kitus net nelysdavai“, kuri iliustruoja dėstytojo ir studento akademino santykio reikšmę universitetinių studijų procese teikiant paramą studentams. Išvados. Moksliniuose šaltiniuose įvardijami paramos teikėjai: dėstytojas, andragogas ir mentorius. Atlikus empirinį tyrimą gauta išvada, jog pagrindiniai paramos teikėjai universitetinėse studijose yra dėstytojai. Išskiriami trys paramos pobūdžiai, empiriškai išryškėja, jog dominuoja proaktyvi parama, kuri teikiama dėstytojo iniciatyva.
Issue of the study. Students do not receive sufficient purposeful support, which would help to solve problems arising during the studies and improve personal and professional skills. Object of the study. Mentor ‘s academic support for the students. Aim of the study. To design the grounded theory based on the support for the bachelor degree students through mentoring. Methods. Grounded theory was chosen as the strategy of the study to capture the process ofmentoring in university studies of bachelor degree, the theory is the strategy of the study and the method of data analysis as well. Results. The following grounded theory was designed: “One lecturer answers any questions while the other is not even worth to seek for“, which illustrates the essence of the academic relation between the lecturer and the student during the process of university studies and support for the student. Conclusions. The main supporting persons were excluded in accordance with the analysed scientific sources: lecturer, andragogue and mentor. Empirical research revealed that the main support during the university studies comes from lecturers. Three types of support were distinguished is this study and empirical research revealed that proactive lecturer’s own-initiated support prevails.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125444
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

12
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.