Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125439
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biochemija / Biochemistry (N004)
Author(s): Šaučiūnas, Eventas
Title: Skirtingų kalninio dašio (Satureja montana L.) eterinio aliejaus ekstrakcijos metodų išgavos, atrankumo ir ekstraktų radikalų surišimo aktyvumo tyrimas
Other Title: Investigation of selectivity, recovery of different winter savory (Satureja montana L.) essential oil extraction methods and radical scavenging activity of extracts
Extent: 69 p.
Date: 25-May-2016
Keywords: Ekstrakcijos metodai;eterinis aliejus;karvakrolis;išgava;atrankumas;Extraction methods;essential oil;carvacrol;recovery;selectivity
Abstract: Šio darbo tikslas buvo palyginti skirtingų ekstrakcijos metodų, kuriais paruoštas kalninio dašio (Satureja montana L.) eterinis aliejus, išgavą, atrankumą ir ekstraktų radikalų surišimo aktyvumą. Eterinio aliejaus ekstrakcija iš vaistinės augalinės žaliavos atlikta trimis metodais: skysčių ekstrakcija 75  metanoliu, CO2 superkritiniu skysčiu ir hidrodistiliacijos metodu. Tyrimams taikyti DC, ESC su pokolonėline DPPH reakcijos detekcija, KE ir spektrofotometriniai metodai. Nustatyta, kad didžiausia (p<0,05) procentine S. montana L. eterinio aliejaus išgava (51,2  2,2 ), tuo pačiu ir atrankumu pagrindiniam eterinio aliejaus komponentui karvakroliui (5,93  0,21 mg/g S.M.), pasižymėjo skysčių ekstrakcijos metodas. Įvertinus fenolinių rūgščių, flavonoidų ir laisvų aminorūgščių koncentracijas, gauta, kad didžiausiu atrankumu eterinis aliejus buvo ekstrahuojamas taikant hidrodistiliacijos metodą, tuo tarpu skysčių ekstrakcijos metodo atrankumas S. montana L. eteriniam aliejui buvo mažiausias. Suminis lakių junginių radikalų surišimo aktyvumas ekstraktuose teigiamai koreliavo su karvakrolio koncentracija, kuomet nustatyta, kad didžiausiu (p<0,05) aktyvumu pasižymėjo S. montana L. eterinis aliejus, paruoštas skysčių ekstrakcijos metodu (12,15  0,29 mgKE/g S.M.).
The aim of this study was to compare recovery, selectivity of different winter savory (Satureja montana L.) essential oil extraction methods and radical scavenging activity of extracts. Extraction of essential oil from raw plant material was performed using liquid extraction with aqueous 75  methanol, supercritical CO2 extraction and hydrodistillation. Analysis methods of the extracts used were gas chromatography, high performance liquid chromatography with DPPH reaction detector, capillary electrophoresis and spectrophotometric methods. Results of the investigation have shown that highest (p<0,05) extraction recovery () of S. montana L. essential oil and so selectivity to main volatile compound carvacrol was achieved by liquid extraction, i.e. 51,2  2,2  and 5,93  0,21 mg/g D.W. respectively. According to analysis of phenolic acids, flavonoids and free amino acids of the extracts, it was estimated that hydrodistillation method had the highest selectivity to S. montana L. essential oil, while the lowest selectivity was obtained using liquid extraction. Total radical scavenging activity of volatile compounds in different extracts positively correlated with concentration of carvacrol and maximum (p<0,05) activity was determined in S. montana L. essential oil, prepared using liquid extraction method, i.e. 12,15  0,29 mgCE/g D.W.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125439
Affiliation(s): Gamtos mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.