Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125408
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Miežienė, Brigita
Title: Integruoto apsisprendimo ir planuoto elgesio teorijų modelio taikymas sergančiųjų cukriniu diabetu glikemijos kontrolės motyvacijai ir elgesiui paaiškinti
Other Title: Application of the Integrated Model of Self-determination Theory and Theory of Planned Behaviour for Glycemic Control Motivation and Behavior in Persons With Diabetes
Extent: 182 p.
Date: 25-Nov-2016
Keywords: Cukrinis diabetas;motyvacija;apsisprendimo teorija;planuoto elgesio teorija.;Diabetes;motivation;self-determination theory;theory of planned behavior.
Abstract: Daktaro disertacijoje analizuojama sergančiųjų cukriniu diabetu glikemijos kontrolės motyvacija ir elgesys, remiantis integruotu apsisprendimo ir planuoto elgesio teorijų modeliu, kuris buvo papildytas emociniais ir socialiniais-kognityviniais veiksniais. Pagal apsisprendimo teoriją įvertinti autonominės, kontroliuojamos motyvacijos ir paramos autonomijai konstruktai. Pagal planuoto elgesio teoriją nustatyti įvairūs psichosocialiniai su elgesiu susiję veiksniai ir jų nulemti ketinimai. Išmatuotas su glikemijos kontrole susijęs elgesys: mityba, fizinis aktyvumas, cukraus kiekio kraujyje stebėsena ir vaistų vartojimas. Tyrime buvo atsižvelgiama į tiriamųjų sociodemografines, ligos ir sveikatos charakteristikas. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad integruotame apsisprendimo ir planuoto elgesio teorijų modelyje suvokta parama sergančiojo cukriniu diabetu autonomijai netiesiogiai, per autonominę motyvaciją, siejasi su tam tikru glikemijos kontrolės elgesiu ir per įvairius socialinius-kognityvinius veiksnius su ketinimais atitinkamai elgtis. Priešingai, kontroliuojama motyvacija su palankesniu sveikatai glikemijos kontrolės elgesiu ir ketinimais elgtis nesisieja. Papildomi emociniai ir socialiniai-kognityviniai modelio konstruktai reikšmingai siejasi su motyvacija tam tikram glikemijos kontrolės elgesiui ir tam tikru elgesiu.
Glycemic control motivation and behavior in persons with diabetes in the frame of integrated model of self-determination theory and theory of planned behavior is analyzed in this dissertation. Integrated model in this research was complemented by certain emotional and social-cognitive factors. In accordance with self-determination theory, the present study assessed autonomous, controlled motivation and perceived autonomy support. In accordance with theory of planned behaviour, various psychosocial factors and intentions were identified. Glycemic control was evaluated as days of compliance for diabetic diet, physical activity and blood sugar monitoring and medicine taking recomendations. There were considered sociodemographic, illness-related and health-related factors. The results indicated that perceived autonomy support indirectly, through autonomous motivation, is related to particular glycemic control behavior and through various social-cognitive factors - to behavior intentions. On the contrary, controlled motivation was not related to more favourable glycemic control behavior or its intentions. Additional emotional and social-cognitive constructs are significantly related to particular glycemic control behavior or its intentions.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125408
Affiliation(s): Psichologijos katedra
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
brigita_mieziene_dd.pdf2.13 MBAdobe PDF   Until 2021-12-30View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

13
checked on May 1, 2021

Download(s)

8
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.