Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125351
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Dambrauskienė, Sandra
Title: Alkoholį vartojančių, smurtaujančių asmenų motyvacijos nevartoti ir saviveiksmingumo kitimas korekcinės programos „Elgesys-pokalbis –pasikeitimas“ eigoje
Other Title: Change in Motivation and Self-Efficacy of Alcohol Consuming, Violent People not to Consume during the Course of Corrective Programme Behaviour-Conversation-Change.
Extent: 79 p.
Date: 16-Jan-2016
Keywords: Smurtaujantys;priklausomi nuo alkoholio asmenys;motyvacija nevartoti;saviveiksmingumas;korekcinė programa „Elgesys-pokalbis-pasikeitimas“;Violent;alcohol dependent people;motivation not to consumer;self-efficacy;corrective programme Behaviour-Conversation-Change
Abstract: Šio tyrimo tikslas buvo ištirti alkoholį vartojančių, smurtaujančių asmenų motyvacijos nevartoti ir saviveiksmingumo kitimą korekcinės programos „Elgesys - pokalbis - pasikeitimas“ eigoje. Buvo tirti 102 asmenys, įvykdę smurtinį nusikaltimą, būdami apsvaigę nuo alkoholio, įtraukti į probacijos tarnybos registrą teismo nuosprendžiu ar nutartimi ir įpareigoti dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose. Apklausa atlikta Tauragės psichikos sveikatos centre, Klaipėdos apygardos probacijos tarnybos probacijos skyriuje (Tauragės r. ir Šilalės r, Klaipėdos m.) teritorijoje. Tyrimas vykdytas 2015 m. sausio – balandžio mėn. Motyvacijai nevartoti alkoholio tirti buvo naudota SOCRATES 8 A (19 klausimų) klausimynas, kurį sukūrė Williams R. Miller 1991 metais, o saviveiksmingumo vertinimui (CopingSelf-Efficacy Scale Scoring). 24 klausimų anketa, ir demografinių duomenų anketa. Motyvacija ir saviveiksmingumas buvo vertinti prieš programą ir po jos. Tyrimo metu nustatyta, kad priklausomiems nuo alkoholio asmenims motyvacija ir saviveiksmingumas po korekcinės programos didėja. Asmenys dalyvavę programoje labiau nori keisti savo elgesį.
The aim of this study was to examine the change in motivation and self-efficacy of alcohol consuming, violent people not to consume during the course of corrective programme Behaviour-Conversation-Change.102 people, who committed violent crime being under the influence of alcohol, included into the registry of probation service by court judgment or by court decision obliged to participate in violent behaviour changing programmes, participated in the study. The survey has been carried out at Tauragė Centre of Mental Health, at Probation Department of Probation Service of Klaipėda County (Tauragė district, Šilalė district, Klaipėda city). The study was carried out in January-April 2015. Questionnaire SOCRATES 8 A (19 questions) was used for the motivation not to consume, which was created by Williams R. Millerin the year1991, and for the assessment of self-efficacy Coping Self-Efficacy Scale Scoring was used. The questionnaire of 24 questions and questionnaire of demographic data. Motivation and self-efficacy were assessed before the programme and after it. The study has shown that motivation and self-efficacy of alcohol addicted people increase after corrective programme. People who participated in the programme want more to change their behavior.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125351
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

25
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

82
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.