Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125350
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Gaubė, Justina
Supervisor: Kern, Roy M.
Title: Importance of Adlerian Lifestyle Themes in Women's Weight Management Process
Other Title: Asmenybės ypatumų pagal Adlerį svarba moterų svorio valdymui
Extent: 172 p.
Date: 26-Jun-2015
Keywords: Individual psychology;Adlerian lifestyle;weight management;body mass index;intuitive eating.;Individualioji psichologija;asmenybės ypatumai pagal Adlerį;svorio valdymas;kūno masės indeksas;intuityvus valgymas.
Abstract: The peculiarities of Lithuanian women's weight management have been analyzed in the doctoral dissertation. It is presumed that certain Adlerian personality attributes in the context of other biopsychosocial variables affect weight management process directly or as the moderators, it means are related to the correct or incorrect perception of weight, active intention to manage weight and healthy or less healthy weight management behaviours. The theoretical part presents the literature review and the results of various weight management studies. The weight management process in this study is based on the generalized ideas of Social cognitive models. Adlerian personality attributes with a strong theory base were assumed as related to or moderators between the variables in the weight management process. Other biopsychosocial variables were presented as the context variables in the model. The empirical part covers the results of the only study implemented in 2014. The sample consisted of 784 women who were not expecting, did not have a baby one year of age or younger, and had not been diagnosed with a disease that could impact their metabolism or physical activity. The results indicated the significant relation between five of the Adlerian personality attributes and higher body mass index. These associations were explained by several findings where personality attributes were related to incorrectly perceived lower weight, less intention to lose weight, less healthy and more drastic weight management behaviour. Finally, the recommendations for practitioners (psychologists and others) working with weigh issue were presented based on the results.
Daktaro disertacijoje analizuojama svorio valdymo problema Lietuvos moterų grupėje. Darbe keliama prielaida, kad tam tikri asmenybės ypatumai pagal Adlerį kitų biopsichosocialinių veiksnių kontekste tiesiogiai arba kaip moderatoriai veikia svorio valdymo procesą, t.y. yra susiję su teisingu arba neteisingu svorio suvokimu, aktyviu ketinimu valdyti svorį bei palankiais ar mažiau palankiais sveikatai svorio valdymo veiksmais. Teorinėje disertacijos dalyje buvo apžvelgta svorio problemą analizuojanti literatūra, pristatyti įvairių tyrimų rezultatai. Svorio valdymo procesas buvo paaiškintas remiantis apibendrintomis socialinių kognityvinių modelių idėjomis. Asmenybės ypatumai pagal Adlerį, turintys tvirtą teorinį pagrindą, buvo įvertinti kaip galimai susiję ir moderuojantys sąsajas tarp kintamųjų svorio valdymo procese veiksniai. Kiti biopsichosocialiniai veiksniai modelyje buvo įvertinti kaip konteksto kintamieji valdant svorį. Empirinėje darbo dalyje pristatomi 2014 m. internetu atliktos apklausos duomenys. Tyrimo imtis – 784 moterys, kurios tyrimo metu nesilaukė, neturėjo vienų metų ar jaunesnio kūdikio ir kurioms nebuvo diagnozuota liga, galimai susijusi su medžiagų apykaita ar ribojanti fizinį aktyvumą. Tyrimo rezultatų analizė atskleidė, kad penki asmenybės ypatumai pagal Adlerį buvo susiję su didesniu kūno masės indeksu. Tokį ryšį paaiškino nustatytos reikšmingos asmenybės ypatumų sąsajos su neteisingu svorio suvokimu, retesniu ketinimu mesti svorį bei mažiau palankiais sveikatai svorio kontrolės veiksmais. Galiausiai, atsižvelgiant į gautus rezultatus, pateikiamos rekomendacijos su antsvorio turinčiais žmonėmis praktikoje dirbantiems psichologams bei kitiems specialistams.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125350
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.