Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125329
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Vaitkūnienė, Lijana
Title: Vadovų motyvuojančios komunikacijos modelio ir darbuotojų kognityvinio stiliaus reikšmė jų subjektyviai vertinamai darbo atlikimo kokybei
Other Title: The effects of leaders' model of motivating communication and employees' cognitive style on the subjective assessment of work performance
Extent: 76 p.
Date: 25-May-2015
Keywords: Vadovų motyvuojančios komunikacijos modelis;kognityvinis stilius;bendra darbo atlikimo kokybė;darbo vaidmens atlikimo kokybė;Leaders' motivating communication model;cognitive style;general work performance;role performance
Abstract: Tyrimo tikslas – nustatyti vadovų motyvuojančios komunikacijos modelio naudojimo ir darbuotojų kognityvinių stilių reikšmę darbuotojų darbo atlikimo kokybei. Tyrime dalyvavo 253 darbuotojai (13,6% vyrų ir 82,7% moterų), kurie darbe turėjo tiesioginį vadovą. Tiriamųjų bendras darbo stažas kito nuo mažiau nei 6 mėn. iki 54 m. (vidurkis 22,9; SD=10,88). 129 tiriamųjų pareigos buvo aukštesnės (skyrių ir darbuotojų grupių vadovai, gydytojai bei kiti kvalifikuoti specialistai), o 108 - žemesnės (slaugytojai, slaugytojų padėjėjai, pagalbinis personalas). Darbuotojai pildė klausimyną, kurį sudarė Kognityvinio stiliaus indikatorius (Cools, Van den Broeck, 2007), Vadovo motyvuojančios kalbos skalė (Mayfield, Mayfield, Kopf, 1995) ir Prailginto Delft matavimo rinkinio (Roe, Zinovieva, Dienes, Ten Horn, 2000) bendros darbo atlikimo kokybės skalė bei darbo vaidmens atlikimo poskalė. Tyrimo rezultatai parodė, kad kuo labiau yra išreikšta vadovų prasmės priėmimo komunikacija, tuo kokybiškesnis darbuotojų, dirbančių aukštesnio lygmens pareigose, darbo vaidmens atlikimas. Be to, kuo labiau žemesnio lygmens pareigose dirbantiems darbuotojams yra būdingas kūrybos kognityvinis stilius, tuo labiau yra išreikšta jų vadovų motyvuojanti komunikacija. Tyrimu nustatyta, kad darbuotojų kognityviniai stiliai yra panašiai susiję su jų bendra darbo atlikimo kokybe: kuo labiau darbuotojams yra būdingas žinojimo, planavimo ar kūrybos kognityvinis stilius, tuo kokybiškesnis jų darbo atlikimas. Taip pat nustatyta, kad darbuotojų bendrą darbo atlikimo kokybę teigiamai veikia jiems labiau būdingas žinojimo kognityvinis stilius, labiau išreikšta jų vadovo prasmės priėmimo komunikacija, o darbo vaidmens atlikimo kokybę - labiau išreikšta vadovo prasmės priėmimo komunikacija. Darbuotojų bendrą ir darbo vaidmens atlikimo kokybę neigiamai veikia labiau išreikšta vadovo krypties suteikimo komunikacija. Nustatyta, jog tikimybę, kad vieni darbuotojai dirbs kokybiškiau nei kiti, prognozuoja skirtingi kintamieji: darbuotojams labiau būdingas žinojimo kognityvinis stilius, prognozuojant kokybiškesnio bendro darbo atlikimo tikimybę ir labiau išreikšta vadovų prasmės priėmimo komunikacija, prognozuojant kokybiškesnio darbo vaidmens atlikimo tikimybę. Tikimybė, kad darbuotojai dirbs kokybiškiau, mažėja jiems dirbant žemesnio lygmens pareigose.
The aim of the study has been to assess the effects of leaders' motivating communication model and employees' cognitive style on the performance of the employees. The study was based on a sample of 253 participating employees (13.6% male and 82.7% female), all of which had a direct superior at work. The total tenure of the subjects varied from less than 6 months to 54 months (average 22.9 months, SD=10.88). Among the subjects, 129 were in the higher-level work roles (managers, doctors and other highly-qualified personnel) and 108 were in the lower-level work roles (nurses, assistant nurses, other auxiliary staff). The subjects were asked to fill in questionnaires made up of the Cognitive Style Indicator, CoSI (Cools, Van den Broeck, 2007), the Motivating Language Scale (Mayfield, Mayfield, Kopf, 1995) and the Extended Delft Measurement Kit (Roe, Zinovieva, Dienes, Ten Horn, 2000) as well as the General Performance scale and the Role Performance subscale. The study has shown that the expression of leaders' meaning-making communication is positively related to the work role performance of the employees in the higher-level work roles. In addition, the more the employees in the lower-level work roles exhibit creative cognitive style, the more their leader expresses the motivating communication model. Cognitive styles (knowing, planning, or creation) of the employees are positively related to their general work performance. It was found that the high expression of leaders' meaning-making communication and also higher levels of employees' knowing cognitive style positively affect their general work performance. Additionally, the high expression of leaders' meaning-making communication positively affects the role performance of the employees'. Moreover, high expression of leaders' direction-giving communication negatively affects the general work performance and the role performance of the employees. However, it is positively affected by being in the high-level work roles. The probability that some employees will perform better than others has been predicted by different variables. More exhibited knowing cognitive style of the employees has been found to indicate higher levels of the general work performance, while more expressed meaning-making communication of the leaders has been shown to indicate higher level of the role performance of the employees. Finally, it has been shown that the probability of the high-level work performance decreases if the employees are in the lower-level work roles.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125329
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
lijana_vaitkuniene_md.pdf868.89 kBAdobe PDF   Until 2022-06-30View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

6
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.