Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125306
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorButkevičienė, Jolita-
dc.contributor.authorNorbukaitė, Asta-
dc.date.accessioned2020-12-23T01:57:02Z-
dc.date.available2020-12-23T01:57:02Z-
dc.date.issued2011-05-31-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/125306-
dc.description.abstractŠiame darbe analizuojamas Evangelikų architektūros paveldas Kėdainiuose ir Biržuose turizmo plėtros aspektu. Nepaisant milžiniško reformacijos reiškinio įnašo: lietuviško rašto, spaudos atsiradimo, švietimo sistemos sukūrimo, į Lietuvos tautos kultūrą, mūsų šalyje ilgą laiką šis judėjimas ir jo istorinė reikšmė nebuvo pakankamai įvertinta. Evangelikų paveldas Lietuvoje dar menkai pažįstamas, o pačios bendruomenės yra labai mažos, tad joms pasirūpinti išlikusių vertybių sklaida sudėtinga. Taigi, siekiant pažinti bei puoselėti savo krikščionišką istoriją ir reformacijos paliktas kultūros vertybes, siūloma evangelikų kultūrinį paveldą, tiek materialųjį, tiek dvasinį, viešinti per kultūrines – turistines programas, kadangi vyrauja turistinių maršrutų, reformacijos judėjimo paliktoms vertybėms pažinti, trūkumas, o informacijos stygius šia tematika leidžia daryti išvadą, kad kol kas ši niša dar tik pradėta pildyti. Taigi, tikimasi, kad šis darbas prisidės prie Lietuvos kultūrai svarbios evangelikų kultūros sklaidos. Darbe koncentruojamasi į evangelikų architektūros paveldą Kėdainiuose ir Biržuose. Aptarus reformacijos reiškinį Europoje ir Lietuvoje, pristatomas Biržų ir Kėdainių evangelikų architektūros paveldas bei sąlygos ir galimybės turizmo plėtrai. Išsiaiškinta, kad Kėdainiuose ir Biržuose yra išlikęs gausus evangelikų architektūros paveldas, galintis supažindinanti vietinius gyventojus ir turistus su reformacija bei jos reikšme Lietuvos tautos kultūrai. Tačiau natūros tyrimai parodė, kad ne visada suvokiama išlikusių paminklų istorinė, memorialinė ar kitos vertės, tad nesirūpinama jų būkle, išsaugojimu bei sklaida. Tam, kad pažinti bei puoselėti savo krikščionišką istoriją ir reformacijos paliktas vertybes, parengtas pažintinis – turistinis maršrutas po Kėdainiuose ir Biržuose išlikusį evangelikų architektūros paveldą, taip prisidedant prie Lietuvos kultūrai didelės reikšmės turėjusios evangelikų kultūros sklaidos bei jų išlikusių vertybių išsaugojimo. Atlikto tyrimo pagrindu parengtas turistinis maršrutas, pristatantis Kėdainių ir Biržų evangelikų paveldo objektus.lt
dc.description.abstractThis work analyzes the Evangelical architectural heritage of the Kėdainiai and Biržai, in stock aspect of tourism development. Despite the enormous contribution of the phenomenon of the Reformation: Local order, press appearance, educational establishment, the Lithuanian national culture in our country for a long period of time this movement and its historical significance has been underestimated. Evangelical heritage in Lithuania is relatively unknown, and the communities by them selves are very small. So dissemination of values is very difficult. To get to know and cherish their Christian history and cultural values of the Reformation retained the proposed Protestant cultural heritage, both tangible and spiritual, to publicize a cultural - tourist programs, primarily as tourist destinations. The Reformation movement knowledge, gaps, and lack of information on this topic leads to the conclusion that there is still a niche that has just started to fill. It is expected that this work will contribute to the Lithuanian culture, an important evangelical culture. The paper focuses on Evangelical architectural heritage of the Kėdainiai and Biržai. After discussion of the Reformation in Europe and Lithuania, presented Kėdainiai and Biržai Evangelical architectural heritage, as well as conditions and opportunities for tourism development. It is found that in Kėdainiai and Biržai has remained a rich architectural heritage, capable of introducing to the local population and tourists, the Reformation and its implications for the people of Lithuanian culture. But the kind of research has shown that it is not always perceived the remaining historical monuments, memorial or other values, so they are neglected in the state in preserving and sharing. In order to know and cherish their Christian history and values cognitive – sightseeing itinerary in Kėdainiai and Biržai is prepared to the existing architecture of the Evangelical heritage, contributing to the Lithuanian culture had a significant impact, the dissemination of Protestant culture and the preservation of their remaining assets. Study the feasibility of hiking trails, presenting the Kėdainiai and Biržai evangelical heritage.en
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent91 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectEvangelikailt
dc.subjectReformacijalt
dc.subjectArchitektūralt
dc.subjectPaveldaslt
dc.subjectTurizmaslt
dc.subjectEvangelicen
dc.subjectReformationen
dc.subjectArchitectureen
dc.subjectHeritageen
dc.subjectTourismen
dc.subject.otherMenotyra / History and theory of arts (H003)-
dc.titleEvangelikų architektūros paveldas Kėdainiuose ir Biržuose: turizmo plėtros aspektaslt
dc.title.alternativeEvangelical architectural heritage in Kėdainiai and Biržai: in tourism expanding aspecten
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptMenotyros katedra-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

272
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.