Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125278
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČepukienė, Viktorija-
dc.contributor.authorGalkontaitė, Vaida-
dc.date.accessioned2020-12-23T01:55:09Z-
dc.date.available2020-12-23T01:55:09Z-
dc.date.issued2016-05-25-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/125278-
dc.description.abstractTyrimo tikslas – įvertinti 13–15 metų mokinių saviveiksmingumo ir patiriamų patyčių reikšmę jų mokymosi motyvacijai. Tyrime dalyvavo 219 mokinių, besimokančių 6–9 klasėse, iš trijų mokyklų Telšių rajone ir Kaune. Iš jų – 109 berniukai (49,8 proc.) ir 110 mergaitės (50,2 proc.). Tiriamųjų amžius buvo nuo 13 iki 15 metų, amžiaus vidurkis 14,01 m. Tiriamųjų buvo prašoma užpildyti klausimynus, kuriais buvo vertinama jų vidinė ir išorinė mokymosi motyvacija (Beniulienė, 2007), saviveiksmingumas (Muris, 2001; „Self-Efficacy Questionnaire for Children, SEQ-C“) bei paauglių įsitraukimas į patyčias (A. Kaubrytė, 2015). Tyrimo rezultatai parodė, kad, didėjant 13–15 metų amžiaus mokinių bendrojo saviveiksmingumo įverčiams, didėja ir jų vidinė mokymosi motyvacija. Išorinė mokymosi motyvacija nesiskiria tarp aukštesnio ir žemesnio akademinio saviveiksmingumo grupių. Taip pat 13–15 metų amžiaus mokinių saviveiksmingumas siejasi su patiriamomis patyčiomis. Vaikinų bendrasis, socialinis, emocinis saviveiksmingumas nesiskiria, priklausomai nuo įsitraukimo į patyčias grupių. Merginų, patiriančių patyčias, bei merginų, patiriančių patyčias ir iš kitų besityčiojančių, bendrasis, socialinis, emocinis saviveiksmingumas yra statistiškai reikšmingai žemesnis, lyginant su nedalyvaujančiomis patyčiose merginomis. Tyrimo rezultatai parodė, kad 13–15 metų amžiaus mokinių mokymosi motyvacija nesiskiria, priklausomai nuo įsitraukimo į patyčias. Galiausiai nustatyta, kad 13–15 metų amžiaus mokinių vidinę mokymosi motyvaciją geriausiai prognozuoja aukštesnis mokinio saviveiksmingumas ir lytis.lt
dc.description.abstractThe aim of the study is to evaluate the impact of self-efficacy and bullying towards learning motivation among 13-15 year old students. The subjects of the study were 219 students between 6-9 grades from two schools in Kaunas and Telšiai. Research completed 109 boys (49.8%) and 110 girls (50.5%) of age 13-15 average age being 14 years. The students were invited to fill in the questionaire about intrinsic and extrinsic learning motivation (Beniulienė, 2007), self-efficacy scale (Muris, 2001; „Self-Efficacy Questionnaire for Children, SEQ-C“) and adolescence involvement towards bullying (A. Kaubrytė, 2015). The results of the study showed that while increasing self-efficacy estimates among 13-15 year old students intrinsic motivation increased. Intrinsic and extrinsic motivation does not differ between lower and upper academic groups. Moreover, self-efficacy relates with experienced bullying for 13-15-year-olds. For boys general, social and emotional self-efficacy does not differ depending on involvement into bullying groups. For girls who are bullied and for ones who are bullying others, general, social and emotional self-efficacy is statistically more significant compared to the girls who are not involved in bullying in any way. As well, results revealed learning motivation for 13-15 year old students do not differ depending on involvement in bullying. Finally, most reliant predictors for intrinsic learning motivation among 13-15-year-olds are a higher student’s self-efficacy and gender.en
dc.description.sponsorshipSocialinių mokslų fakultetaslt
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent63 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectSaviveiksmingumaslt
dc.subjectmokymosi motyvacijalt
dc.subjectpatyčioslt
dc.subjectpaaugliai.lt
dc.subjectSelf-efficacyen
dc.subjectlearning motivationen
dc.subjectbullyingen
dc.subjectadolescence.en
dc.subject.otherPsichologija / Psychology (S006)-
dc.title13–15 metų mokinių saviveiksmingumo ir patiriamų patyčių reikšmė jų mokymosi motyvacijailt
dc.title.alternativeThe Importance of 13-15 Years Old Students’ Self-efficacy and Bullying to Their Learning Motivationen
dc.typemaster thesis-
item.grantfulltextembargo_20210522-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptPsichologijos katedra-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
vaida_galkontaite_md.pdf554.91 kBAdobe PDF   Until 2021-05-22View/Open
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

5
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.